Home About Browse Search
Svenska


Melin, Erika, 2019. LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Consumers demand organic crops and food that are grown and processed in a sustainable and healthy way. More studies regarding the organic agriculture's environment and climate impact are needed to demonstrate with certainty that such a cultivation system affects the environment less. The label KRAV is based on organic principles but also meets additional restrictions.

This study aims to investigate the climate impact of two tomato juices. One of which is KRAV-labeled and cultivated with Swedish tomatoes and the other tomato juice which is conventionally grown with tomato content from Italy.

The study is conducted as an attributional LCA with the functional unit (FU) 1 liter of tomato juice and with the life cycle perspective from cradle-to-consumer applied. The impact category assessed in the study is climate change, Global Warning Potential (GWP100). The study is limited to the fact that the production of juice for the two tomato juices takes place in the same facilities in Sweden and is based on sales within Sweden. A sensitivity analysis was made with the choice of changing the packaging from carton to glass bottle.

The result of the study shows that the konventional tomato juice contributes with the greatest climate impact according to the study's calculated GWP100 value. The value shows 0,760 kg carbon dioxide equivalent (CO2 eq) for the conventional and 0,627 kg CO2 eq for KRAV-labeled tomato juice per FU. Tomato cultivation and transportation are the two production stages during the life cycle that contribute most to the total value of both tomato juices and are identified as hotspot steps.

The cultivation systems for the tomatoes differ, which means that the result for climate impact initially benefits the conventional tomato cultivation. The transport distance of fresh tomato deviates greatly between the products, which means that in the production step transport, the conventional tomato juice generates higher climate impact.

The study’s limitations and exclusions can affect the result to the extent that it is not possible to apply these types of tomato juice in general. An additional study that examines the subject with broader system boundaries and more inclusions of processes and input is required to make such an application possible.

,

Konsumenter efterfrågar allt mer ekologiska grödor och mat som odlas och bearbetas på ett hållbart och hälsosamt sätt. Fler studier behövs angående det ekologiska jordbrukets miljö och klimatpåverkan för att med säkerhet påvisa att ett sådant odlingssystem påverkar miljön mindre. KRAV är ett miljömärke som med basen utgår från ekologisk grund men även uppfyller ytterligare restriktioner.

Denna studie avser att undersöka två olika tomatjuicers klimatpåverkan varav en är KRAV-märkt odlad med svenska tomater respektive konventionellt odlad med innehåll av tomater från Italien.

Studien genomförs som en bokförings-LCA med den funktionella enheten (FE) 1 liter tomatjuice och undersöker klimatpåverkan Global Warming Potential (GWP100) med livscykelperspektivet från vaggan-till-konsument. Studien är begränsad till att produktion av juice för de båda tomatjuicerna sker på samma plats i Sverige samt utgår till försäljning inom Sverige. En känslighetsanalys gjordes med val av förpackningsbyte från kartongförpackning till glasflaska.

Resultatet för studien visar att den konventionella tomatjuicen bidrar med störst klimatpåverkan enligt studiens uträknade GWP100 värde. Värdet visar 0,760 kg koldioxid-ekvivalenter (CO2-ekv) för den konventionella respektive 0,627 kg CO2-ekv för KRAV-märkt tomatjuice per FE. Tomatodling och transport är de två produktionssteg under livscykeln som bidrar mest till det totala värdet för båda tomatjuicerna och identifieras som hotspot steg.

Odlingssystemen för tomaterna skiljer sig åt vilket gör att resultatet för klimatpåverkan initialt ger fördel till den konventionella tomatodlingen. Transportsträckan av färsk tomat skiljer sig mycket mellan produkterna vilket gör att i produktionssteget transport genererar den konventionella tomatjuicen högre klimatpåverkan.

Studiens begränsningar och exkluderingar kan påverka resultatet i den mån att det inte går att applicera generellt på dessa sorters tomatjuice. En ytterligare studie som undersöker ämnet med bredare systemgränser samt mer inkluderingar av processer och insatsvaror behövs för att göra en sådan applicering möjlig.

Main title:LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice
Authors:Melin, Erika
Supervisor:Bosona, Techane
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2019:04
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:LCA, tomatjuice, ekologisk, KRAV, konventionell odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10588
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10588
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2019 11:46
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics