Home About Browse Search
Svenska


Kuusemaa, Ida, 2019. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
504kB

Abstract

I dagsläget ökar den psykiska ohälsan i Sverige och världen. Depression anses i dag vara en folksjukdom och har alltså hög förekomst både hos världsbefolkningen i stort samt hos den svenska befolkningen. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur trädgård kan ha en inverkan på den mentala hälsan. Detta genom att fokusera på sjukdomstillstånd av det slag som depression, stress och utmattningssyndrom. I arbetet beskrivs vad dessa tillstånd innebär. Arbetet tar även upp definitioner för trädgård, trädgårdsarbete, natur och trädgårdsterapi. För att undersöka trädgårdens påverkan på den mentala hälsan har litteratur från det miljöpsykologiska fältet samlats in och studerats. Genom studien har det framkommit att vistelse och arbete i trädgård genom enbart trädgårdsarbete samt genom trädgårdsterapi, där trädgårdsarbete och vit terapi är kombinerat, har kunnat påverka den mentala hälsan hos personer positivt. De sätt som trädgårdsarbete och trädgårdsterapi visat sig behjälpligt är genom att personer fått sänkta kolesterolnivåer, sänkta depressionsnivåer, förbättrad hälsa genom förbättring av sömn samt humör, höjt självförtroende och avslutad eller reducerad sjukskrivning.

,

The mental illness is increasing in Sweden and the world today. Depression is considered to be a public health disease, which means in occurs in high percentage in the population of today’s world and in the Swedish population. This literature study aims to investigate whether garden can have an impact on the mental health or not. It does so by focusing on three states of illness; depression, stress and burnout syndrome. In this literature study these conditions are described more closely. The text also defines garden, gardening, nature and horticultural therapy. To examine gardens impact on the mental health literature from the field of environmental psychology has been collected and studied. Thru this study it has been found that garden has an impact on the mental health, this thru both gardening and gardening therapy. In garden therapy gardening and white therapy is combined. The ways that it has shown to have an impact is that one has been able to see a decrease in cholesterol levels and depression levels. It has also shown to have a positive impact on sleep, mood, self-esteem and that people have been able to reduce or end their time of sick leave.

Main title:Frisk av naturen
Subtitle:trädgård, framtidens medicin?
Authors:Kuusemaa, Ida
Supervisor:Von Essen, Elisabeth
Examiner:Litsmark, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Trädgårdsterapi, trädgård, depression, stress, utmattningssyndrom, psykisk ohälsa, mental hälsa, terapiträdgårdar, hälsoträdgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2019 06:03
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics