Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Christian, 2019. Microfinance in Ugandan coffee farming : a case study of coffee farmers in the Ugandan savings & credit cooperative “Buikwe Riis Coffee Farmers”. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This thesis argues for utilizing microfinance when supporting Ugandan coffee farmers developing their coffee farming. To increase the effectiveness of microfinance in this context a modification of its repayment scheme is needed so it is to be more relatable to the special
production properties that coffee farming inherently has. In order to further increase its effectiveness, it needs the support of three other inputs. The three other inputs suggested in this thesis is “provision of saving facilities”, agricultural and financial training” and lastly “network extension”. Through the tailoring of the microfinance scheme together with the inclusion of these aforementioned inputs the financial constraint that exist in Ugandan coffee farming as of 2019 can be reduced. The thesis argues that this will, in turn, lead to a more
competitive Ugandan agricultural sector which will, arguably, affect the income of its farmers in a positive way.

The previous statement is grounded in the argument that agriculture is an important tool when trying to address the eradication of poverty in developing countries. Uganda was selected for this research because of its potential of becoming a competitive agricultural exporter and due to the fact that coffee is a major cash crop for Ugandan farmers. It is currently, however, struggling to achieve strong competitiveness due to the financial constraint that exist for Ugandan smallholder farmers. More available financial capital can enable the Ugandan
farmers to buy important production inputs such as fertilizer. Microfinance has the purpose of
providing small and medium-size firms with financial capital which they cannot attain from conventional sources such as commercial banks.

The thesis conducted semi-structured interviews with small/medium sized farmers in Uganda. The theory that emerged from the data concluded that microfinance should be seen as an integral part in making Ugandan coffee farming more productive. However, it needs the support of the three aforementioned inputs in order to increase its effectiveness when supporting said farmers. The generated theory found support for its main arguments from previous scientific research conducted on the subject.

,

Jordbruk ses som en viktig del i arbetet med att minska fattigdomen i utvecklingsländer. Mikrofinansiering har som mål att genom enklare och mindre lån erbjuda finansiering till de människor i dessa länder som har svårt erhålla lån genom traditionella källor såsom
kommersiella banker. Denna uppsats hade som mål att undersöka om mikrofinansiering kunde användas för att stödja utvecklingen av ett mer produktivt kaffejordbruk i Uganda. Målet var också att ta reda på hur mikrofinansiering kan förbättras för att mer effektivt agera som stöttepelare till Ugandas kaffejordbruk. Detta mål hade sin bakgrund i att Uganda har en stor potential att bli en konkurrenskraftig producent av kaffe men dess bönder har svårt att uppnå en hög produktivitet. En av anledningarna till detta är bristen på tillräckligt finansiellt kapital till att genomföra produktionsförbättrande investeringar. Eftersom kaffe är en stor inkomstkälla för Ugandas småskaliga bönder var det således av intresse att genomföra en studie huruvida mikrofinansiering kan underlätta för bönderna att genomföra dessa nödvändiga investeringar.

Uppsatsens fokus låg på att undersöka om kaffebönderna själva har upplevt mikrofinansiering har varit ett bra stöd i deras produktion. Uppsatsen utgick från ett kvalitativt synsätt med semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper som datainsamlingsverktyg. Det empiriska
materialet blev kodat genom grundad teori vilket utmynnade i utvecklingen av en ny teori. Denna teori gav förslag på hur mikrofinansiering kan användas i kombination med andra insatser för öka dess effektivitet när det gäller att finansiera kaffejordbruk i Uganda. De andra insatserna var ”jordbruks- och finansiell träning”, ”möjlighet att spara”, samt ”nätverksutökande”.

Teorins huvudargument har funnit stöd i tidigare studier på området och sällade sig till tidigare forskning som stödjer användandet av mikrofinansiering i
utvecklingsländer och även
så inom jordbrukssektorn. Teorin lämnade däremot reservation för att mikrofinansiering behöver stöd av andra faktorer för att mer effektivt stödja produktionsförbättrande investeringar i Ugandas kaffejordbruk.

Main title:Microfinance in Ugandan coffee farming
Subtitle:a case study of coffee farmers in the Ugandan savings & credit cooperative “Buikwe Riis Coffee Farmers”
Authors:Pålsson, Christian
Supervisor:Hakelius, Karin and Namatovu, Rebecca and Komugisha Tindiwensi, Catherine
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1216
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:agriculture, coffee farming, financial constraining, grounded theory, inductive, microfinance, qualitative, Uganda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10854
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10854
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:English
Deposited On:10 Sep 2019 06:25
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics