Home About Browse Search
Svenska


Sjökvist, Matilda, 2019. Hästars liggbeteende i aktiv grupphästhållning : komparativ studie mellan ligghallar med olika stora liggytor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
499kB

Abstract

In the wild, horses live in smaller groups together in a herd. They spend most of the day feeding. One of many reasons why people choose to house their horses in different group-housing systems is because it is good for the horse’s welfare. An Active Stable® system helps horse-owners enrich the horses' environment with feeding at different locations several times a day, thus increasing the horse to be more active in the paddock for a long-term perspective.

The primary aim was to study if the horses' lying behaviour differ depending on available space for the lying area. The secondary aim was to study if the horse was disturbed by other horses in relation to their lying behaviour. The questions were; How was the lying time and lying behaviour affected when the lying area varies? Were the horses disturbed by other horses when they are to or do their lying behaviour? The hypotheses were; The lying time will increase when the lying area is expanded from 8 m2 per horse to 18 m2 per horse. The horses will interfere with each other when performing their lying behaviour to a larger extent in a smaller available lying area of 8 m2 per horse compared to 18 m2 per horse.

The study was located at the Swedish National Equestrian Centre Strömsholm in an Active Stable® system. In the study, two treatments were compared; a smaller area (8 m2 per horse) and a larger area (18 m2 per horse). The lying behaviours of the horses were video recorded in the lying hall. An etogram was used to document the different lying behaviours.

The results showed significant difference when the horses lied down in sternal position (p<0.004), lateral position (p<0.01) and total lying time (p<0.001) in the hall with extended area compared to the hall with smaller area. There was a significant difference in behavior concerning to nose on the ground before lying down between the two treatments (p <0,007). There were no significant differences that affected different rising behaviors. Behaviors about how much they interfered or drove each other from lying position did not differ significantly. There were no significant differences in terms of age and lying time.

,

I det vilda lever hästar i mindre grupper tillsammans som flockdjur där de under större delen av dygnet utför sitt födosöksbeteende. Utevistelse på vintern ställer särskilda krav om hästar ska hållas ute mer än sexton timmar per dygn. Att hästar går ute mer än tio timmar per dygn är något som motverkar förslitningsskador på grund av den ökade rörelsemängden som i sin tur stärker skelettet av den ökade belastningen. Ett Active Stable® system hjälper hästägare att berika hästarnas miljö med utfodring på olika platser flera gånger om dagen och på så sätt öka hästarnas rörelse i hagen.

Sömn är ett grundläggande behov för alla däggdjur och hästars totala sovtid beräknas vara ungefär fyra timmar för tamhästar och ungefär en timme för hästar som lever i det vilda. Hästar har två olika typer av sömn som delas in beroende på hur hög och låg hjärnaktivitet hästen har. SWS (Slow-wave sleep) sömn och REM (Rapid eye movements) sömn. REM sömn kan inte uppstå utan att hästen gått in i SWS sömn först och det kräver att hästen ligger ner och kan luta sitt huvud mot ett fast underlag. Detta ställer krav på att ytorna är liggvänliga och att hästarna trivs i flocken, samt att de har tillräckligt med utrymme för att vilja ligga ner.

Studiens primära syfte var att ta reda på om hästars liggbeteende ändras beroende på hur stor liggyta hästarna har tillgång till. Det sekundära syftet med studien var att dokumentera hur länge hästar i grupphästhållning ligger ned och på vilket sätt, samt om de blir störda av andra hästar när de utför eller ska utföra sitt liggbeteende. För att besvara syftet användes dessa frågeställningar; Hur påverkas liggtiden och liggbeteenden när liggytan varierar? Blir hästarna störda av andra hästar när de ska eller utför sitt liggbeteende?

Studien utfördes i ett Active Stable® system på Ridskolan Strömsholm. I studien begränsades ytan till en kortare period med mindre liggyta (8 m2 per häst) för att sedan utökas till en större liggyta (18 m2 per häst). Hästarnas beteenden dokumenterades genom att de blev filmade dygnet runt i ligghallarna. Ett etogram användes för att dokumentera hästarnas liggtid och olika liggbeteenden.

Hästarna låg ner en längre tid på bröstet, på sidan och totalt i liggtid när de hade tillgång till 18 m2 per häst jämfört med när de hade tillgång till 8 m2 per häst. Beteendet som gällde liggförberedelsen nosa visade en skillnad mellan de olika stora liggytorna, då de utförde beteendet mer när de hade tillgång till 18 m2 per häst än när de hade tillgång till 8 m2 per häst. Det visade sig inte vara någon skillnad vad gällde beteenden att störas av andra hästar på olika sätt mellan de olika stora liggytorna. Rekommendationen blir att den som bygger ligghall bör använda sig av en större yta än 8 m2 per häst.

Main title:Hästars liggbeteende i aktiv grupphästhållning
Subtitle:komparativ studie mellan ligghallar med olika stora liggytor
Authors:Sjökvist, Matilda
Supervisor:Kjellberg, Linda
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K102
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:häst, liggbeteende, grupphästhållning, hästvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10967
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10967
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 08:39
Metadata Last Modified:29 May 2020 12:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics