Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Mathilda, 2019. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
413kB

Abstract

Det pågår idag en konflikt i Afrika med lejon och pastoralister inblandade. Konflikten verkar öka i takt med att människor med boskap blir fler och lejonens habitat och bytesdjur minskar. Detta litteraturarbete syftar till att utreda de konsekvenser som följer förluster av boskap, både för djurhållaren och för lejonpopulationen. Intressant är inställningen till lejon och möjligheten till samexistens med dessa rovdjur, vilket också kommer diskuteras i uppsatsen.

Boskapsangrepp tvingar djurhållare att anpassa sin djurhållning för att göra den så säker som möjligt och minimera förluster. Lejon står för en viss del av angreppen, varierande del beroende var i Afrika man befinner sig, och oftast en stor del av den ekonomiska förlusten då de framförallt angriper nötkreatur. Konsekvenser för familjer kan vara förödande, avgörande hur beroende man är av sina djur. Det kan handla om hårdare arbete som tar upp mer tid, omprioriterad tid från skola till boskapsskötsel, pressad ekonomisk tillvaro och en försvårad framtid för de barn som växer upp när möjligheter till utbildning slopas. Skyddade inhägnader, vakthundar, fågelskrämmor och ökat antal vuxna herdar är olika metoder som används i försök att minska angreppen, oftast är det en kombination av flera metoder som ger bäst resultat men det kräver också mest tid och tillgångar.

Någonstans går en gräns för vad en djurhållare står ut med och i vissa fall tas hämndaktioner till. Lejon dödas, antingen de individer som ställer till problem eller slumpmässiga lejon, exempelvis via förgiftade kadaver. Hämndaktionerna anses som ett stort hot mot lejonpopulationen som är klassad som sårbar, vissa subpopulationer är till och med klassade som kritiskt hotade, och antalet individer sjunker i Afrika.

Inställningen till lejon är viktig för att möjliggöra samexistens och tolerans för en viss nivå av angrepp. Inställningen verkar variera med folkgrupper med olika kultur, religion, tidigare erfarenheter och utbildning, vilka är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utredning av eventuella lösningar på konflikten. Utbildning förmodas vara en viktig faktor för att kunna förändra inställning och därmed minska konflikten, genom att både minska hämndaktioner, via en mer positiv inställning och högre tolerans, och minska antal angrepp via en säkrare djurhållning. Utbildning är också en väg ur fattigdom och barn kan då påverka sin framtid.

Den viktiga frågan gällande samexistens med dessa rovdjur är komplex och för att trygga framtiden för både den pastoralistiska djurhållningen och lejonpopulationens livskraftighet anses en minskning av konflikten nödvändig. Antal angrepp men också antal hämndaktioner bör reduceras. Det kräver ansträngning från den individuella djurhållaren, studier om vilka åtgärder som faktiskt minskar antal angrepp och på många håll också en förändrad inställning till rovdjurens plats i naturen.

,

The human-wildlife conflict in Africa between lions and pastoralists is ongoing and the intensity of the conflict seems to be increasing. Habitat losses force lions to coexist with human and their livestock, along with decreasing levels of prey the conflict is getting more serious. This essay aims to investigate the consequences of livestock depredation caused by lions, both the consequences for the farmers and for the lion population itself. Other questions that will be discussed is the one concerning the possibility to coexist and the effects of the attitude towards big carnivores like lions.

There are lions that attack livestock, and even if other carnivores cause livestock depredation as well and sometimes even more frequently, lions often stand for the most severe economic loss due to their preferences to attack cattle. These losses of cattle and the economic losses that follow can be devastating to families. In addition, some adjustment in the animal husbandry is often necessary for attempts to reduce livestock depredation. Adjustments demand investment in different forms, for example, funds, time and manpower. The adjustments may affect the life of the family. Time needs to be reprioritized, children may need to work as herders and education is not given priority, which will affect the future of the children growing up in pastoralist society. Adjustments like grown-up herders, enclosures at night, scarecrow and watchdogs are examples of adjustment that are made in attempts to prevent lions from attacking cattle. A combination of different methods is often most successful but needs both work, time and funds.

Lions get affected by this conflict when farmers decide to take lethal actions. This revenge is considered as a real threat to the lion population which is decreasing in Africa. The limit before actions are taken against lion attacking cattle varies with different factors, of which the attitude is considered crucial. The attitude towards lions and coexistence seems to vary between people of different culture, religions, educational backgrounds, and previous experience. Through education, there is a possible way to affect the attitude but also have an impact on the livestock husbandry to make it more predator safe. In this way, education can be used as a tool to minimize conflict.

A reduction of the conflict is considered necessary to get safer animal husbandry, a viable lion population and above all a possibility to coexist. A reduction of lion attacks and retaliation demands efforts by the farmer and studies on successful adjustments as well as a changed attitude towards predators.

Main title:Rovdjurskonflikt
Subtitle:boskapsförluster orsakade av lejon
Authors:Petersson, Mathilda
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:lejon, viltkonflikt, predation, boskap, samexistens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10476
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10476
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2019 13:47
Metadata Last Modified:22 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page