Home About Browse Search
Svenska


Jutzeler, Matilda, 2019. Polyandry and genetic diversity in populations of Pholidoptera griseoaptera along an environmental gradient. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Polyandry is a common mating pattern in different insect species and it leads to increased genetic diversity in the offspring and prevents inbreeding in populations. According to the theory of mate choice, mates should choose a partner that will increase heterozygosity in their offspring. In this way females will increase their reproductive success and offspring will have higher fitness and be good competitors. Phenotypic traits such as large body size is preferred by both females and males crickets according to earlier studies. The environment can also have an influence on mating pattern as sexual selection could vary depending on the environment. I used the dark bush-cricket, Pholidop-tera griseoaptera in an experiment to examine the mechanisms behind polyandry and the correlation between phenotypic, genetic and environmental factors. My general aim was to broaden the knowledge about the mating system in this insect species. The study was placed at Slovak Academy of sciences in Slovakia. Bush-crickets from five different altitudes were collected, and mating experiments was performed using the offspring of these animals. Eleven mating groups were used with 5 females and 5 males in each group. The bush-crickets were kept in either warm or cold temperatures in open-air cages. Microsatellites was used to identify genetic diversity of populations to examine if there was a correlation with the frequency of copulations. Measurement of body-size were performed on each cricket and estimation of number of copulations were done for each female.I found that in warm temperature, females of P. grisoptera had the highest frequency of copulations and there males choose high quality females. In cold temperature there were less copulations, indicating that the environmental condition restrict the ability for mate choice. This study is only a snapshot of the pattern of polyandry and the behaviour needs to be studied further, but it has broadened the knowledge about the mating system in this nuptial gift-giving insect species.

,

Polyandri är ett vanligt parningsmönster hos olika insektsarter och det leder till ökad genetisk mångfald hos avkomman och förhindrar inavel i populationer. Enligt teorin om partnerval ska individer välja en partner som ökar heterozygositeten i sina avkommor. På detta sätt kommer honorna att öka sin reproduktiva framgång och avkommorna kommer att ha högre fitness och vara starka konkurrenter. Fenotypiska egenskaper som stor kroppsstorlek föredras av både honor och hanar hos buskvårtbitare enligt tidigare studier. Klimatet kan också påverka parningsmönstret eftersom sexuellt urval kan variera beroende på miljön. Jag använde den mörka buskvårtbitaren, Pholidoptera griseoaptera i ett experiment för att undersöka mekanismerna bakom poly-andri och korrelationen mellan fenotypiska, genetiska och miljömässiga faktorer. Mitt syfte var att bredda kunskapen om parningssystemet i denna insektsart. Studien utfördes vid Slovak Academy of Sciences i Slovakien. Buskvårtbitare från fem olika altituder samlades in, och parningsexperiment ut-fördes på avkommorna från dessa insekter. Elva parningsgrupper användes med 5 honor och 5 hanar i varje grupp. Buskvårtbitare hölls i antingen varma eller kalla temperaturer i burar i fält. Mikrosatelliter användes för att identifiera den genetiska mångfalden hos populationer för att undersöka om det fanns en korrelation med frekvensen av parningar. Mätning av kroppsstorlek utfördes på varje buskvårtbitare och uppskattning av antal parningar gjordes för varje hona. Jag fann att vid varm temperatur hade honorna hos P. grisoptera den högsta frekvensen av parningar och där väljer hanarna även högkvalitativa honor. Vid kall temperatur var det mindre parningar, vilket indikerar att det aktuella miljöförhållandet begränsar möjligheten till partnerval. Denna studie är bara ett litet prov av mönstret för polyandri och behöver studeras ytterligare, men det har breddat kunskapen om parningssystemet hos denna näringsgåvo-givande insektsart.

Main title:Polyandry and genetic diversity in populations of Pholidoptera griseoaptera along an environmental gradient
Authors:Jutzeler, Matilda
Supervisor:Berggren, Åsa and Kaňuch, Peter
Examiner:Hiron, Matthew
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:polyandry, genetic diversity, multiple mating, microsatellites, nuptial gift, phenotype
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10706
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10706
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:10 Jul 2019 12:01
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics