Home About Browse Search
Svenska


Alteg, Ebba, 2019. Can tourism Seal the deal? : an explorative study on Seal tourism in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The increased seal populations in the Swedish coastal areas have resulted in increased damages for fishing companies with associated costs. The negative aspect of seals has been quantified (costs for small-scale fishers) but both negative and positive aspects of natural resources must be considered for politicians to make efficient policy decisions. This explorative study is a first approach to the positive aspects of the seal; seal tourism. By using an online survey is information gathered of the entire industry; characteristics of the companies, the seals’ role for the industry and the companies’ obstacles for developing their seal tourism business. The result suggest that the estimated size of the industry is approximately 56 companies and the entire industry had revenues generated from seal tourism by a total of approximately 9.85 million SEK (as of 2017). According to the study’s result, the industry’s employment corresponds to approximately 64 full-time jobs (including the owner’s work). The industry expresses that their business potential would benefit from the current size of the grey seal and the harbour seal population, which motivates license hunting. In essence, should seal management policies consider seal tourisms since it is a sustainable and profitable way of utilizing a natural resource while it also has future possibilities to contribute with employment and development in coastal areas.

,

Ökningen av sälpopulationerna har orsakat stora skador och kostnader för den svenska småskaliga fiskenäringen. Kostnaderna som sälarna orsakar har uppskattats men för att politiker skall göra informerade beslut behövs även kunskap om de positiva sidorna av sälar. Därför görs en enkätstudie av Sveriges sälturism där information om företagens storlek och karaktär samlas in. Även sälens roll för företaget och företagets upplevda hinder för utveckling av verksamheten undersöks. Resultatet av enkätstudien tyder på att sälturismnäringen består av cirka 56 företag som har intäkter från sälrelaterad verksamhet varje år motsvarande ca 9.85 miljoner kronor. Sälturismnäringen sysselsätter motsvarande totalt 64 stycken heltidstjänster. Företagens affärsmöjligheter gynnas av den nuvarande storleken på gråsäl och knubbsäl, vilket stärker motiven för licensjakt. Sammanfattningsvis bör sälförvaltningen ta hänsyn till sälturismen då det är ett hållbart sätt att skapa värde och nyttja en naturresurs samtidigt som det bidrar till sysselsättning och utveckling i de svenska kustområdena.

Main title:Can tourism Seal the deal?
Subtitle:an explorative study on Seal tourism in Sweden
Authors:Alteg, Ebba
Supervisor:Waldo, Staffan
Examiner:Rommel, Jens
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1255
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:benefits, seals, survey, wildlife tourism, wildlife management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10950
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10950
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:26 Sep 2019 10:32
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page