Home About Browse Search
Svenska


Friheden, Ylva, 2019. Kiselalgers anpassning till ljus : en jämförelse mellan Brachysira neoexilis och Eunotia incisa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
607kB

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka ljuspreferenserna hos kiselalgerna Brachysira neoexilis (BNEO) och Eunotia incisa (EINC), alltså vid vilka ljusintervall de har störst tillväxt. I samband med vattenkvalitetsundersökningar så skulle kunskapen om hur ljus påverkar kiselalgernas tillväxt minska den osäkerhet som finns kring hur andra påverkansfaktorer, förutom näring och organiska ämnen faktiskt kan påverka vattenkvalitetsindex. Studien innefattar ett experiment var tillväxten av algerna BNEO och EINC mättes vid olika ljusnivåer under en tidsperiod av 21 dagar samt en litteraturstudie vilken undersökte om det fanns andra studier som beskriver ljuspreferenser av olika fastsittande sötvattenskiselalger. BNEO visade tillväxt vid flertalet ljusnivåer och hade högst tillväxt vid 20–40 μmol fotoner m-2 s-1, vilket motsvarar ett naturligt ljus vid ca 2–3 meters djup. Det fanns svårigheter med att jämföra BNEO och EINC, då EINC inte visade någon tillväxt.

,

The object of this study is to examine the light preferences of the diatoms Brachysira neoexilis (BNEO) and Eunotia incisa (EINC), thus in which light interval they would have the highest growth. In conjunction with water quality studies, the knowledge about how light affects the growth of diatoms could reduce the uncertainty surrounding how other impact factors, in addition to nutrients and organic substances, can affect water quality index. The study included an experiment where the growth of algae BNEO and EINC were measured at different light levels over a period of 21 days and a literature study that examined whether there were other studies describing light preferences of various benthic freshwater diatoms. BNEO showed growth at most light levels and had highest growth at 20-40 μmol photon m-2 s-1, which corresponds to a natural light at approximately 2-3 meters depth. There were difficulties with comparing BNEO and EINC, as EINC did not show any growth.

Main title:Kiselalgers anpassning till ljus
Subtitle:en jämförelse mellan Brachysira neoexilis och Eunotia incisa
Authors:Friheden, Ylva
Supervisor:Kahlert, Maria and Bailet, Bonnie
Examiner:Vrede, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:Kiselalger, Bacillariophyceae, tillväxtsexperiment, ljusintensitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10543
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10543
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2019 11:09
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics