Home About Browse Search
Svenska


Marklund, Denise, 2019. The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
834kB

Abstract

It is well known that IBH in horses causes itching which in turn can lead to open wounds. The suffering and pain related to an open wound is relatively obvious, but less is known about how itching affect the welfare in the horse. The aim of this study was to investigate IceTag® accelerometers reliability to detect steps (n), lying (t) and lying bouts using two horses kept - and video filmed in boxes for one night (validation study). The aim was also to compare the movement activity of horses with IBH with non – affected horses using IceTags (IBH study). A higher movement activity, a lower lying time and a higher frequency of itching behaviours in horses with IBH compared to controls was hypothesised. Direct observations were performed to com-pare behaviours between horses with IBH and controls and to investigate the IceTags reliability to detect steps (n) and lying bouts. In total 11 horses of different breeds including six with known IBH and five controls were investigated. The horses were kept in paddocks and equipped with one IceTag on the hind leg and one at the neck for a study period of approximately seven days. Direct observations were performed in the morning and in the evening for 30 minutes and in total six times per horse. When comparing IceTag data with video recordings from the validation study, 43 – 99.7 % of the lying bouts recorded by IceTags were found to be false. Only small differences were found for steps (n) and lying (t) between IceTag data and video recordings. In the IBH study, IceTags placed at the hind leg recorded a mean lying time of 6.5±1.7 % of the study period (IBH – affected horses) versus 5.5±1.9 % (con-trols). IBH – affected horses performed in average and in total 15.5±3.9 lying bouts compared to 20.6±.6.4 in controls during the study period. For the approximately seven days study period, all horses included in the study had a mean motion index of 143 218, which is a measurement of the animal’s overall activity measured from three different dimensions. For the same period, mean motion index of the head and neck when horses were standing still was 3.14 for IBH – affected horses and 1.425 for controls. No significant differences were found in motion index, steps (n), lying (t), number of lying bouts and head and neck activity between IBH – affected horses and controls. According to direct observations, both groups showed a similar time budget. IBH – affected horses were found to perform in average – and total 78 itching behav-iours and behaviours that was considered to occur due to irritation for biting insects. The corresponding number for controls was 96.2 and was not significantly higher than the number for horses with IBH. In conclusion, no differences in movement activity and behaviour were found between IBH – affected horses and non – affected horses. IceTags placed at the hind leg of the horse were able to detect reliable data of steps (n) and lying (t) but overestimated number of lying bouts. In future studies, larger sample sizes and/or monitoring horses without protective clothing is suggested.

,

Att sommareksem hos hästar bidrar till klåda vilket i sin tur kan leda till öppna sår är sedan tidigare välkänt. Lidandet och smärtan relaterat till ett öppet sår är relativt up-penbar, däremot är det mindre känt hur klåda, eller pruritus, påverkar hästens välfärd. Syftet med denna studie var att undersöka IceTag® accelerometerns pålitlighet att registrera antal steg, liggtid och antal liggtillfällen med hjälp av två hästar som fil-mades i box under en natt (valideringsstudie). Syftet var även att jämföra rörelseak-tiveten hos hästar med sommareksem med friska hästar med hjälp av IceTags (ek-semstudie). Hypoteserna var att eksemhästar har en högre rörelseaktivitet, en kortare liggtid och en högre frekvens av utförda kli-beteenden jämfört med kontroller. Di-rektobservationer utfördes för att jämföra beteenden mellan eksemhästar och kontrol-ler samt för att undersöka sensorns pålitlighet att registrera antal steg och liggtill-fällen. I studien ingick 11 hästar av olika raser där sex av dem visade kliniska symp-tom för sommareksem och resterande var kontroller. Hästarna hölls i hagar under en studieperiod på ungefär sju dagar utrustade med IceTags på ett av bakbenen samt en ytterligare på nacken. Direktobservationer utfördes på morgonen och på kvällen i 30 minuter och totalt sex gånger per häst. I valideringsstudien jämfördes data från IceTags med videofilmer vilket visade att 43 – 99,7 % av liggtillfällena registrerade av sensorerna var falska. Endast små skillnader i antal steg och liggtid mellan data från IceTags och videofilmer visades. I eksemstudien registrerade sensorerna som var placerade på hästarnas bakben en genomsnittlig liggtid på 6,5±1,7 % för eksem-hästarna och 5,5±1,9 % för kontrollerna av studieperioden. För eksemhästarna regi-strerades i genomsnitt 15,5 liggtillfällen jämfört med 20,6 liggtillfällen för kontrol-lerna under den ungefär sju dagar långa studieperioden. Det genomsnittliga rörelse-indexet, som är ett mått på hästens totala aktivitet registrerat från tre olika riktningar, uppmättes till 143 218 för alla hästar i studien för ungefär sju dagar. Under samma period var det genomsnittliga rörelseindexet av huvud och hals när hästarna stod stilla 3,14 för eksemhästar och 1,425 för kontroller. Inga signifikanta skillnader visades i rörelseindex, antal steg, liggtid, antal liggtillfällen och huvud – och halsrörelse mel-lan eksemhästar och kontroller. Enligt direktobservationerna visade båda grupperna även en liknande tidsbudget. Eksemhästar observerades utföra totalt 78 kli-beteenden eller beteenden som ansågs bero på irritation för knott. Den motsvarande siffran för kontroller var 96,2 och var inte signifikant högre än siffran för eksemhästar. Som slutsats visades inga skillnader i rörelseaktivitet och beteenden mellan eksemhästar och friska hästar. IceTags som var placerade på hästens bakben registrerade pålitliga data av antal steg och liggtid men överskattade antal liggtillfällen. I framtida studier föreslås att mätningarna utförs utan att skydd för knott (t.ex. flugtäcken och flughu-vor) används och att antalet hästar inkluderade i studien är högre.

Main title:The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse
Authors:Marklund, Denise
Supervisor:Riihimäki, Miia and Haubro Andersen, Pia
Examiner:Ringmark, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:pruritus, itching, IceTag, accelerometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10301
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10301
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Miscellaneous animal disorders
Language:English
Deposited On:25 Mar 2019 12:14
Metadata Last Modified:26 Mar 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics