Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Eric and Sterner, Britta, 2019. Regionala skillnader i nyckelbiotopers biodiversitet : med avseende på mängd död ved och artantal. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
856kB

Abstract

Den svenska skogen har genomgått en stor förändring de senaste århundradena av en markanvändning som startade tidigare och var mer intensiv i södra Sverige än i norra. De skogar som tidigare var naturliga och variationsrika är nu omvandlade till enskiktade produktionsskogar. En följd är att bestånd med äldre skog som innehåller stora mängder död ved har minskat och fragmenterats i landskapet. Minskningen av död ved har orsakat att vissa av skogens växter och djur har blivit sällsynta. I Sverige är 4 % av den produktiva skogsmarksarealen formellt skyddad. Utöver dessa områden finns nyckelbiotoper, vilka är områden i skogen som hyser höga naturvärden och är viktiga för skogens flora och fauna. Nyckelbiotoper innehåller ofta element såsom stående och liggande död ved och biotoptyperna kan skilja sig mellan norr och söder. I denna studie analyseras mängd död ved och artantal i 19 nyckelbiotoper i norra Sverige och 20 stycken i södra Sverige. Data är insamlad av Skogsstyrelsen under tidsperioden 2009-2015. Resultaten visar att det inte finns någon skillnad i varken antal objekt eller volym död ved mellan norra och södra Sverige. Det återfinns fler signalarter och rödlistade signalarter i norra än i södra Sverige och det finns en positiv korrelation mellan artantal och mängd död ved i båda landsdelarna, vilken är starkast i södra Sverige. Resultaten indikerar att det finns fler faktorer än död ved som har betydelse för artantalet, vilket gör naturvärdesbedömningar väldigt komplexa.

,

The forest landscape in Sweden has changed dramatically during the last centuries because of the land use, which began earlier and was more intense in the southern part of Sweden compared to the north part. Natural old-growth forests have been transformed into even-aged stands for commercial use which has led to a loss in old forest structures such as dead wood and biodiversity. These changes have disfavored many species which has turned them into threatened species. In Sweden, 4 % of the productive forest land area is protected by law. In addition to this protection are woodland key habitats. Woodland key habitats contain important elements for biodiversity such as downed logs and snags and they can vary throughout the landscape. In this study, we have analyzed the amount of dead wood and number of species in 19 woodland key habitats in the north part of Sweden and 20 woodland key habitats in the south part. The results show no differences in number nor in volume of dead wood between the north part and south part of Sweden. We found that there are more signal species and redlisted signal species in the north part of Sweden compared to the south part. Number of species has a positive correlation to dead wood in both regions, although the correlation is stronger in the south part of Sweden. The results indicate that there are more components than just dead wood that play an important role for biodiversity, which makes natural conservation a complex subject.

Main title:Regionala skillnader i nyckelbiotopers biodiversitet
Subtitle:med avseende på mängd död ved och artantal
Authors:Lundqvist, Eric and Sterner, Britta
Supervisor:Hekkala, Anne-Maarit
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:19
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:skogshistoria,, signalart, rödlistad signalart, biodiversitet, regionalisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 10:09
Metadata Last Modified:11 Jul 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics