Home About Browse Search
Svenska


Levin, Ingrid and Tysklind, Linnea, 2019. Skogsskötselprogram för maximering av kolbindning : En fallstudie på Kramfors kommuns skogar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
405kB

Abstract

Global uppvärmning och klimatförändringar gör att skogens roll som kolsänka blir allt större. De boreala skogarna utgör en större kolsänka än vad de tropiska och tempererade skogarna gör sammanlagt, det är därför mycket viktigt att förvalta dessa boreala skogar på ett hållbart sätt för att begränsa mängden koldioxid i atmosfären.

Denna studie undersöker vilket skötselprogram som bidrar till en så hög kolbindning som möjligt utifrån specifika mål och krav. Kramfors kommuns skogar och deras mål samt krav på skogen har använts som underlag till analyserna. Kommunens krav var bland annat ett ekonomiskt avkastningskrav på två miljoner kr per år och att skogsbruket följer certifieringssystemet PEFC. Alla analyser gjordes med beslutstödssystemet Heureka PlanVis där olika skötselalternativ togs fram för att hitta ett optimalt skötselprogram för skogen.

Analyserna med heureka visar att ett skötselprogram med nästan enbart fri utveckling skulle ge högst kolbindning. I och med kommunens avkastningskrav var detta inte ett alternativ utan ett skötselprogram där ca 40% av det totala skogsinnehavet lämnades till fri utveckling och resten sköttes med ett modifierat trakthyggesbruk valdes istället. Skötselprogrammet som valdes band totalt 21 966 8,3 ton kol om 97,5 år vilket var en ökning på 75,8% från dagsläget (2019) och även 7,8% mer än vad dagens skötselsystem skulle binda om 97,5 år.

,

Global warming and climate change mean that the role of the forest as a carbon sink is increasing. The boreal forests constitute a larger carbon sink than the tropical and temperate forests do together, it is therefore very important to manage these boreal forests in a sustainable way in order to limit the amount of carbon dioxide in the atmosphere.

This study examines which management program that contributes to the maximization of carbon sequestration based on specific goals and requirements. Kramfors municipality's forests and their goals with requirements for the forest have been used as a basis for the analyzes. The municipality's requirements included an economic return requirement of two million SEK per year and that the forestry follows the certification system PEFC. All analyzes were made with the Heureka PlanVis decision support system, where various maintenance options were developed to find an optimal forest management program.

The analyses with Heureka show that a management program with almost only free development would give the highest carbon sequestration. With the municipality's required rate of return, this was not an alternative, but a management program in which about 40% of the forest was left for free development and the rest was handled with a modified even-aged program, was selected instead. The management program, which was selected, contained a total of 219668.3 tonnes of coal in 97.5 years, which was an increase of 75.8% from the current situation (2019) and 7.8% more than today's management system will have in 97,5 years.

Main title:Skogsskötselprogram för maximering av kolbindning
Subtitle:En fallstudie på Kramfors kommuns skogar
Authors:Levin, Ingrid and Tysklind, Linnea
Supervisor:Mörling, Tommy and Lind, Torgny
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:16
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:kolbindning, nettoprimärproduktion, kolsänka, boreal skog, klimatförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10699
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 10:36
Metadata Last Modified:11 Jul 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics