Home About Browse Search
Svenska


Holmgren, Robert, 2019. Reliabilitet i mätning av trädhöjd : en jämförelse mellan fjärranalysmetoder samt mätning i fält. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
626kB

Abstract

Syftet med arbetet var undersöka mätnoggrannhet för olika metoder av höjdmätning av enskilda träd. Idag används och anses fältmätt höjd som den mest ackurata vid skoglig taxering, men med ny teknik kan andra metoder användas. Denna studie undersöker reliabilitet med TLS som referens fältmätt höjd med Vertex IV, tät laserskanning, gles laserskanning och fotogrammetri. Resultaten indikerar att mätning med tät laserskanning är mest ackurat, (RMSE=0,496 m; medelbias=-0,12 m; β=0,960). Gles laserskanning presterar något sämre, (RMSE=0,908 m; medelbias=-1.18 m; β=0,920). Fotogrammetri anses likvärdig Vertex IV (RMSE=0,852 m; medelbias=-1.35 m; β=0,933). Vertex IV är den sämre av de metoder som undersökts, (RMSE=0,994 m; medelbias=0,14 m; β= 0,911). Att använda sig av täta laserskanningar kan vara dyrt och tidskrävande vilket gör fotogrammetri till en attraktiv metod som erbjuder aktuella data. Enligt resultaten blir mätningarna minst lika bra som fältmätt höjd och tekniker för att segmentera och extrahera data för enskilda träd finns. Vid fältinventeringar är det framförallt klavning av träd som utförs men mätning av höjd på ett fåtal provträd ingår också. Med någon av de metoder som tas upp i detta arbete kan tid sparas då man inte behöver mäta höjden i fält samt att man får fler träd att använda sig av i beräkningar. För detta arbete användes homogena provytor med trädhöjder över 15 m. Man bör göra liknande studier i flera olika typer av skog för att säkerställa att resonemanget håller i skogar med andra egenskaper än de som ingår i studien.

,

The purpose of this study was to investigate the reliability of different methods of measuring
height of individual trees. Today field measurements is used and regarded as the most accurate method when assessing forests. Advances in technology offers new methods of measuring tree height, and therefore we should reevaluate current standards and ways to assess forests. The study investigates field measurement with Vertex IV, dense laserscanning, sparse laserscanning and photogrammetry to assess height of individual trees. The results shows that a dense laserscanning is the most accurate method, (RMSE=0,496 m; mean bias=-0.12 m; β-koofficient=0,960). Sparse laserscanning has is slightly less accurate, (RMSE=0,908 m; mean bias=-1.18 m; β-koofficient=0,920). Photogrammetry is considered equal to Vertex IV (RMSE=0,852 m; mean bias=-1.35 m; β-koofficient=0,933). Vertex IV is the least accurate method examined (RMSE=0,994 m; mean bias=0.14 m; β-koofficient=0,911). Dense laserscanning could prove to be expansive, therefore photogrammetry is an attractive alternative that allows the use of up to date data. According to the results this method is at least as accurate as field measurements, and technics for segmentation and extracting data from individual trees already exists. In fieldwork diameter is the most intresting variable, however some trees are used to measure height. Using any of the remote sensing methods of this study could save time when this is not a necessity in fieldwork, and assessment of variables where tree height is involved could get better as more trees are measured.

Main title:Reliabilitet i mätning av trädhöjd
Subtitle:en jämförelse mellan fjärranalysmetoder samt mätning i fält
Authors:Holmgren, Robert
Supervisor:Nyström, Mattias
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:10
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:fjärranalys, ALS, TLS, otogrammetri
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16672
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16672
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2021 10:57
Metadata Last Modified:19 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics