Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Julia, 2019. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. På sista frågan i enkäten (Bilaga 3) har dock endast 45,87% av respondenterna svarat att de inte upplever någon aggression. Varför denna skillnad uppkom svarar inte enkäten på men en förklaring kan vara att de fått en tankeställare sedan frågeställningarna innan eller ändrat sin tolkning av vad aggressiva beteenden är innan.

Alla beteenden som fanns som alternativ (Bilaga 2 och 3) upplevde respondenterna (som grupp) som aggressiva (Fig. 2). De beteenden som hundarna utförde mest på promenader var stelt kroppsspråk, skälla och vifta på svansen (Tab.1) och de beteenden som upplevdes som mest aggressivast var mörkt lågt morrande, stelt kroppsspråk (vikt och öron fram samt med svansen rakt upp) och visar tänderna (Fig. 2). Alla beteenden registrerade som aggressiva (Fig. 2) vilket tyder på att respondenterna som grupp inte kan urskilja på vissa beteenden eller kategorisera dem korrekt, däremot är det viktigt att poängtera att detta är respondenternas egna upplevelser. Resultaten går därför inte att lita på i och med att respondenterna som grupp inte kan urskilja på aggressiva beteenden och exempelvis rädslo- och ångestbeteenden. Feltolkning av beteende har man även sett i studien av Tami & Gallagher (2009) och visar på att hundägare, veterinärer, hundtränare eller icke-hundägare som grupp inte kan korrekt definiera beteenden som aggression, fysisk lek och självsäkerhet.

Det finns flertal faktorer som kan påverka ett hundmöte till att bli aggressivt. Exempelvis finns det en studie (Řezáč et al.,2011) som observerade att kopplade hundar uppvisar mer hot mot andra hundar, något som även kunde bekräftas i enkätstudien (Tab. 2). För aggression i samband med plats uppvisade hundar mer aggression mot andra hundar inom sitt territorium (nära sin boning) än exempelvis hundrastgårdar eller parker (Tab. 2). Något att notera är att hundar kan vara lösa i hundrastgårdar och, i kombination med detta, vara anledningen till den låga procentuella andelen aggression.

Hos hundar som mötte en annan hund av samma kön upplevde respondenterna mer aggression än om hunden möter en annan hund av motsatta kön (Tab. 2), något som även Řezáč et al. (2011) studie observerade. Intakta hanar ansågs vara mest aggressiva, följt av kastrerade tikar, kastrerade hanar och slutligen intakta tikar. Mellan de två könen upplevde respondenterna intakta hanar vara mer aggressiva än respondenterna med kastrerade hanar (Tab. 3). Däremot ansåg respondenterna till kastrerade tikar att de var mer aggressiva än respondenterna till intakta tikar (Tab. 3). Respondenterna till hundar av bara en ras (renraser) ansåg sina hundar som mer aggressiva än hundar med fler än en ras (blandraser) (Tab. 4), något som även understryks i Lund et al. (1996) studie. Resultaten kan ha påverkats av vilka raser som respondenterna har representerat i studien men detta framgår inte i enkäten.

Enkäten visar även att ägarens känslotillstånd kan påverka hur hunden beter sig på promenader. Respondenterna som upplever sina hundar som aggressiva upplever även mer stress vid hundmöten (Fig. 1), om stressen kommer på grund av aggressionen eller om aggressionen påverkar ägaren till att bli stressad svarar inte enkäten på. Däremot känner hela 83,70% av respondenterna någon form av stress, oavsett om de anser att deras hundar är aggressiva eller ej, liket kan tyda på att hundar uppvisar beteenden som respondenten anser inte är önskvärt vid hundmöten vilket resulterar i stressen.

,

According to blogs and forums, reactivity on the leash during dog meetings is a huge problem for dog owners globally. Dog owners may perceive the reactivity as aggression and rehome the dog because of it. A survey was sent out in different dog forums and dog groups on Facebook to partially see if dog owners perceive their dogs as aggressive during leashed walks but also to see what behaviours dog owners classify as aggression and which factors that can contribute to an aggressive dog meeting during leashed walks. What the survey found is that 74,83% of the 437 men and women, with one dog in the household, did not perceive their dog aggressive during leashed dog meetings. Although, there is conflicting data later in the survey that states that only 45,87% out of 436 respondents does not perceive any aggression. The survey also shows that the most common behaviours (>50%) perceived as aggression during dog meetings are low pitched growling, stiff body language and showing of teeth. However, every other behaviour the respondents could choose from were also selected as aggression. Even 8,03% of the respondents believed none of the behaviour available could be perceived as aggression. Some of the factors that contributed to a higher likelihood of aggression during dog meetings were: if the dog was leashed, if the meeting happened near where the dog lived, if the other dog was a dog of the same sex or larger than the owners dog, if the dog was a purebreed and if the dog generally was a male. More specifically intact male and neutered female showed more aggression then other counterparts. The response from men during this survey was too low to make a conclusion if the sex of the owner is a factor. There need to be more studies on the behaviour aggression, specifically the aggression towards other dogs during leashed walks and how the perception of a negative behaviour affects the bond between owner and dog.

Main title:Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det
Authors:Wallin, Julia
Supervisor:Sassner, Hanna
Examiner:Lundqvist, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:hundar, aggression, koppel, hundägare, interaktion, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10661
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 08:45
Metadata Last Modified:09 Jul 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics