Home About Browse Search
Svenska


Järlung, Ellinor, 2019. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
316kB

Abstract

Landskapsrestaurering handlar bland annat om att återskapa de artrika naturlandskap som en gång funnits. Forskning inom lanskapsrestaurering behövs då många vilda arter försvunnit under det senaste seklet. Då växter planteras på en ny plats kan det vara svårt för dem att få en bra etablering till exempel på grund av att det är nya förhållanden i marken och att de utsätts för konkurrens. Arbuskulär mykorrhiza är en symbios mellan svamp och växt där svampen bland annat underlättar näringsupptaget för växten. Växten ger kolhydrater från fotosyntesen till svampen. Att inokulera med arbuskulära mykorrhizasvampar i plantskolestadiet eller under restaurering kan det ha en positiv effekt på tillväxt och etableringsfas av örtartade perenna växtslag. Forskningsprojekt har kunnat visa att inokulering med arbuskulär mykorrhiza bland annat påverkas av de förhållanden som finns på platsen, så som de fysikaliska och kemiska förhållandena i marken. En annan faktor som påverkar mykorrhizans effektivitet kan vara vart inokulumet kommer ifrån, om det härstammar från en naturlig plats eller en kommersiell produkt. Slutsatsen kan dras att det finns möjlighet att använda sig av arbuskulär mykorrhizainokulum vid landskapsrestaurering speciellt om det finns lite naturlig mykorrhiza eller svårtillgänglig fosfor. Det finns några kommersiella inokula tillgängliga på den svenska marknaden. Ett exempel på en metod som verkar ha gett ett bra resultat var att placera inokulum i ett hål i substratet eller jorden. I slutändan bör dock samspelen mellan växt, mykorrhizasvampar och andra mikroorganismer finnas med i beräkningarna vid användning av inokulering.

,

Landscape restoration is a technique to recreate a natural landscape and establish a diversity of species. Landscape restoration research is important since many species, plants and animals, have disappeared during the past century. When plants are introduced to a new environment it can be difficult for them to get a good plant establishment due to new conditions in the soil or competition. Arbuscular mycorrhiza is a symbiosis between fungi and plants where the fungi provides the plants with nutrients. The plants in turn provides the fungi with carbohydrates from photosynthesis. Through studies it has been shown that inoculation with arbuscular mycorrhiza fungi in the nursery or during the restoration phase creates a positive effect on growth and plant establishment of herbaceous perennials. Research projects on inoculations methods of arbuscular mycorrhiza have been able to show that among other things it is the condition of the location that affects the efficiency of the inoculation. Another factor could be where the inoculate originates from, a natural location or a commercial product. As a conclusion there is a possibility to use arbuscular mycorrhiza inoculation during landscape restoration if there are low amounts of natural mycorrhizas or phosphorus. There are a few inoculate products on the Swedish market. An example of a method that seemed to give a good result was placing the inoculum in a hole in the substrate or soil. In the end the relationship between plants, mycorrhiza fungi and other microorganisms should be considered when using inoculation.

Main title:Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering
Authors:Järlung, Ellinor
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Caspersen, Siri
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:arbuskulär mykorrhiza, inokulering, AMF, landskapsrestaurering, inokuleringsmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10437
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10437
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2019 11:01
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics