Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Hanna, 2019. Är det lönsamt att röja mer än en gång?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Röjning, den skötselåtgärd i trakthyggesbruket som definieras som ”beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirket tas till vara” är en åtgärd som har många fördelar för enskilda bestånd, men också nackdelar. En av nackdelarna med röjning är att det i nutid enbart är en kostnad, och att det kan vara svårt att bevisa lönsamheten i åtgärden.

Syftet med detta arbete var att med hjälp av Heureka undersöka om det i bestånd som är typiska för Norrskogs verksamhetsområde (breddgrad 62 – 64) ger bättre avkastning under en omloppstid att röja två gånger istället för att röja en gång.

Studien utfördes med hjälp av programmet Heureka där simuleringar gjordes på två olika typbestånd. I varje bestånd utfördes två olika röjningsförsök. En simulering i varje bestånd där en röjning skedde under omloppstiden, och ett försök där beståndet röjdes två gånger. I övrigt sköttes bestånden likvärdigt.

Resultatet visade att beståndet med tallbonitet (T24) påverkades mer positivt av två röjningar än granboniteten (G24). Det ekonomiska nettoutfallet vid såväl gallringar som slutavverkningar blev konsekvent högre vid två röjningar istället för en. En nuvärdekalkyl visade dock att inte något av bestånden gav några större ekonomiska fördelar, sett över hela kostnads- och intäktscykeln, av att röjas två gånger istället för en.

Nyckelord: avkastning, fördelar, nackdelar

,

Pre commercial thinning, the measurement in today’s forestry were you take care of your forest without directly getting any in exchange. Pre commercial thinning have a lot of benefits, that show of years after the cleaning have been implemented. But the measurement also has some disadvantages that influence forest owners. The cost and the time that requires implementing the cleaning is something that sometimes makes forest owners postpones it. It can sometimes be hard to understand the profitability in the cleaning, when it right now is only a cost.

The purpose of this work was, with the help of Heureka, to investigate whether in stands that is typical of Norrskog's business area get better profit during a rotation period to clear twice during the rotation period instead of cleaning once.

The study has been performed with the program Heureka were you can simulate different measurement in different stands and then compare them. There have been two different stands that are typical for Norrskog´s business area, and these stands have been simulated with two different scenarios of cleaning. One scenario were the stand have been cleaned one time under the rotation period, and one were the stand has been cleaned twice under the rotation period. Later the stands were having the same treatment under the rotation period.

The result showed that two cleanings under the rotation period influenced pine more positive than spruce. But there were small positive effects of two cleanings under the rotation period in both stands, only one scenario showed economic advantages.

Keywords: Revenue, profit, disadvantage

Main title:Är det lönsamt att röja mer än en gång?
Authors:Olsson, Hanna
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2019:18
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:avkastning, fördelar, nackdelar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15443
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15443
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2020 09:10
Metadata Last Modified:27 Mar 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics