Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Ellika and Strömvall Nyberg, Therése, 2019. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
468kB

Abstract

Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. Förr skötte skogsbolagen själva de skogsvårdsåtgärder som krävdes för att etablera ny skog, medan nuförtiden anlitar de olika entreprenadföretag för detta ändamål som till stor del använder sig av utländsk arbetskraft.

Skogsskötselchefen på Stora Enso Skog, SES, region sydväst vill tillsammans med sina entreprenörer utveckla sina samarbeten för att finna bättre lösningar på arbetsmoment. De har dessutom märkt av en ökad svårighet att hitta utländsk arbetskraft och vill försöka finna andra incitament än lön för att motivera dem att arbeta i Sverige. För att försöka finna svar till detta har semistrukturerade intervjuer utförts med skogsskötselchefen på SES samt med ett urval av deras entreprenörer som utför plantering och röjning. Även en gruppintervju med ett rumänskt röjarlag genomfördes.

Det som har framkommit är att det finns en öppen och väl fungerande dialog mellan SES och deras entreprenörer i region sydväst, men det finns ett antal punkter som kan ses över. Bland annat bör avtalslängderna för entreprenörerna ses över ifall de går att förlänga, försöka utveckla IT-systemet som är efter jämfört med andra företag i branschen samt så är det svårt att lösa boendefrågan för skogsvårdsarbetarna vid allt för kort varsel. För att finna andra incitament än lön för skogsvårdsarbetarna krävs det flera utförda intervjuer men boendet anses vara av vikt.

,

The forest and how we manage it is very important to people and it have been so since the demand of timber increased in Sweden mid-1800. With the challenges today’s society is facing, trying to change to a fossil free society and a bio-based economy, a renewed interest for this resource has appeared. Earlier, the forest companies managed their own planting and cleaning while nowadays the companies hire entrepreneurs to do it for them, and they use mostly foreign labor.

The silviculture manager on Stora Enso Skog, SES, region south-west want, together with their entrepreneurs, develop their collaborations to find new solutions for work tasks that may be performed insufficiently. They also try to find incentives for foreign laborers other than salary since difficulties in employment have been detected as of late. In order to try and find solutions to these difficulties semi-structured interviews were conducted with the silviculture manager on SES and with a sample of their entrepreneurs performing planting and cleaning. A group interview with a Romanian cleaning-team was also conducted.

An open and well-functioning communication was found between SES and their entrepreneurs. However, a few things can be changed. The agreements should be looked at if they can be extended the IT-system used is outdated compared to other companies in the same line of business and the living-arrangements for the forestry labor is difficult to solve in to short notice. To find other incentives other than salary for the foreign labor more interviews need to be conducted but the standard of the living arrangement seems to be of importance.

Main title:Mot en ny framtid
Subtitle:en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag
Authors:Hermansson, Ellika and Strömvall Nyberg, Therése
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:5
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:arbetskraft, kommunikation, motivation, skogsvårdsentreprenörer, säsongsanställning, communication, labor, motivation, seasonal employment, silviculture entrepreneurs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2019 11:21
Metadata Last Modified:04 Jun 2019 09:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics