Home About Browse Search
Svenska


Östberg, Karolina, 2019. Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Andelen gamla i Sverige ökar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Fler hamnar på särskilda boenden. Men bara för att personer blir gamla förlorar de inte de grundläggande behov alla människor har av utevistelse och naturnära upplevelser. Detta innebär att stora krav ställs på planeringen av utemiljöer för äldre. Syftet med den här studien var att identifiera behovet av anpassningar av utemiljöer utformade för särskilda boenden för äldre, sett till de äldres välmående och vad som fungerar vid praktisk tillämpning. Detta undersöktes genom en litteratursökning och intervjuer av personal på ett äldreboende. Det framkom att tillgänglighetsanpassning är av stor vikt samt möjlighet till aktivering. Detta företrädelsevis genom odling eller trädgårdsarbete. Utemiljön behöver även ha en funktion för de som inte kan komma ut genom att det finns saker att titta på från balkong eller fönster. Det förefaller finnas allmänna behov som kan tillgodoses med anpassningar, de flesta av dessa förefaller vara kända sedan tidigare men kan översiktligt delas in i aktivitetsanpassningar och tillgänglighetsanpassningar. Behoven och förutsättningarna varierar dock mellan olika platser och människor.

,

The number of elderly people in Sweden is increasing and the population also become older. More people are admitted to special service accommodations. But only because people become old they do not lose the basic needs all people have of being outdoors and experiencing nature. This means increasing demands on the planning of outdoor environments for the elderly. The aim of this study was to identify the need of adaptation of outdoor environments designed for special service accommodations for the elderly, in view for their wellbeing and what works as a practical application. This was investigated through a literature search and interviews with staff of a special service accommodation. It was seen that adaptations for accessibility is of big importance and also the possibility of activation. This preferably in the form of gardening. The outdoor environment needs to serve a function also for those that are not able to get out, by providing interesting sights from a balcony or window. It seems there are common needs that can be met by adaptations, most of which are previously known but that can be divided into activity related adaptations and accessibility related adaptations. The needs and conditions differ between different locations and people though.

Main title:Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende
Subtitle:en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende
Authors:Östberg, Karolina
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:behov, särskilt boende, utemiljö, vårdpersonal, äldre
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10286
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10286
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2019 12:39
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics