Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Nils, 2019. Slutavverkningsuppföljning med drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Drones, how they can be introduced and ease the modern forestry, is something that has started to be discussed around the coffee tables at the forestry office´s in Sweden. When these are getting more easily accessible and better and better more people are starting to see the possibilities and use of the drones.
The purpose with this study was to find out whether the drones can compete with the traditional ways, when it comes to time and quality in the area of follow-through after a clear cut has been done.
The study was performed as a field study which begun with the random selection of 50 sites that was going through a follow-through. These sites varied in size, shape and distance to the nearest road. Every second time when a site was followed through, it started with the launch of the drone performing the follow-through and then when that was done, and the data was collected the site were walked through searching for the same data. Later, on the next site the follow up started the other way around.
The results showed the drone as way more time efficient compared to the traditional way by foot. At most the drone saved up to 30 minutes of field time. The result was most noticeable on large sites and those which had a considerably longer distance for the forwarder. The only time the result was the other way around were if the site was small and located close to the road. Except these results, alternative use of the drones was found in the possibility to find left timber that were hidden underneath the snow.

,

Drönare och hur de kan användas för att underlätta inom skogsbranschen, är något
som börjats diskuteras kring fikaborden allt mer. I och med att de blir mer
lättillgängliga och bättre, ser man också fler potentiella nyttjandeområden för en
sorts fjärranalys med dessa som hjälpmedel.
Syftet med denna studie var att ta reda på hur drönaren står sig tidsmässigt och
kvalitetsmässigt inom området slutavverkningsuppföljning, jämfört med den
traditionsenliga uppföljningen som görs till fots.
Studien genomfördes i form av en fältstudie som började med att man
slumpmässigt valde ut 50 trakter till försök, dessa varierade i utformning, storlek
och avstånd från avlägg. Man varvade uppföljningen av trakterna genom att ta
varannan trakt först med drönare och sedan till fots, för att på nästa trakt göra
tvärtom.
Resultaten visade att drönaren helt klart var mera tidseffektiv jämfört med det
traditionella sättet. Som mest sparade man cirka 30 minuter med drönaren.
Resultatet var som allra störst på större trakter med längre skotningsavstånd. Enda
gången som drönaren visade sig vara mindre effektiv var när trakten var liten och
låg alldeles intill väg. Förutom dessa resultat hittade man även alternativa
användningsområden, så som att söka efter kvarglömt virke.

Main title:Slutavverkningsuppföljning med drönare
Authors:Jonsson, Nils
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:fjärranalys, naturvård, körskador, vindfällen, högstubbe, överfart
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11067
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11067
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2019 07:22
Metadata Last Modified:01 Nov 2019 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics