Home About Browse Search
Svenska


Linde, Elin, 2019. Återställa och bevara : en tvärsektoriell ansats vid restaurering av flottningsleder i Njakafjällsområdet. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den svenska skogen har länge haft en betydande roll för människan och i stora delar av skogslandskapet finns det spår av mänsklig aktivitet, vilka utgör ett kulturvärde. I denna studie har en tvärsektoriell ansats använts för att undersöka natur- och kulturmiljövärden kopplade till flottningsleder i anslutning till Njakafjäll i Vilhelmina kommun. Studien är baserad på subjektiva kvantitativa fältinventeringar, studier av källmaterial på Landsarkivet i Härnösand och kvalitativ datainsamling i form av intervjuer.
Resultatet visar att det finns få spår av flottningen kring Njakafjäll och att bäckarna har en god biologisk status. Den bäck som har spår av olika flottningskonstruktioner är Kojsjöbäcken vilken användes av en flottningsförening under 13 år. Kulturvärdena som finns är viktiga på den lokala nivån på grund av de immateriella värdena. Det är möjligt att förena natur- och kulturmiljövården med bättre kommunikation och tvärsektoriellt arbete. För att kunna utveckla det tvärsektoriella arbetet vid flottningsleder är det viktigt att inkludera den lokala nivån som kan ge kulturvärdena en högre status. Studien är viktig eftersom det saknats forskning om bäckarnas biologiska status och historiska användning. Dessutom är forskningen som berör tvärsektoriellt arbete över natur- och kulturmiljövården begränsad.

,

In a historical perspective, the forest has always been of great importance to man and traces of human activity can be found everywhere in the forest landscape. In this study a multidisciplinary approach is used to investigate values connected to the natural and cultural values in log driving rivers and streams adjacent to Njakafjäll in Vilhelmina municipality. The study was based on subjective quantitative field studies, analyses of source material at the Regional State Archives in Härnösand and qualitative data collection through interviews.
The results show that there are few traces from the log driving and that the streams have a high biological status. Kojsjöbäcken was used for log drivning during 13 years and has the most traces. The identified cultural values are important on the local level because of their immaterial values. It is possible to unify the nature conservation and the cultural heritage management with improved communications and with a multidisciplinary approach. To improve the multidisciplinary approach regarding log driving routes, it is important to include people at the local level, who can give the cultural values a status. The study is important because of the lack of research regarding the biological status and history of the streams. Furthermore, research is limited regarding multidisciplinary activities and the debate between the nature conservation and the cultural heritage management.

Main title:Återställa och bevara
Subtitle:en tvärsektoriell ansats vid restaurering av flottningsleder i Njakafjällsområdet
Authors:Linde, Elin
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Wilhelmsson, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:505
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:flottning, kommunikation, kulturmiljövärden, lokal nivå, naturvärden, restaurering, tvärsektoriellt arbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15283
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15283
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2020 09:12
Metadata Last Modified:21 Jan 2020 10:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics