Home About Browse Search
Svenska


Dadell, Linn, 2019. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. Icke farmakologiska alternativ är bland annat massage, terapeutisk träning och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS).

Syftet med denna studie var att undersöka om behandling med TENS har en smärtlindrande effekt, utvärdering skedde med tryckmätningsmatta och aktivitetshalsband.

Tryckmätningsmatta är en teknik som används vid rörelseanalys där det vertikala trycket som hunden utvecklar mot mattan registreras. Tekniken innebär att data erhålls från varje tassavtryck. Hälta kan bedömas även när den är svår att se vid en visuell hältbedömning. Ett annat sätt att registrera den eventuellt smärtlindrande effekten är att mäta fysisk aktivitet. En teknik för att objektivt mäta fysisk aktivitet är aktivitetsmonitorer. Korrelation mellan försämring av sjukdom och minskad fysisk aktivitet har setts i publicerade studier.

TENS-behandlingen kan varieras genom att ändra frekvens, duration och intensitet på strömmen som går från TENS-apparaten till djuret. Många studier har sett en smärtlindrande effekt av TENS-behandling medan några studier inte har sett någon smärtlindring. TENS smärtstillande förmåga tros verka genom modulering av nervsignalen samt via opioidreceptorer och på så sätt verka både lokalt och generellt i kroppen.

Denna pilotstudie är en enkel-blindad, crossoverstudie med 6 hundar av olika kön, raser, åldrar och storlek. Samtliga hundar behandlades under 40 minuter med aktiv respektive inaktiv TENS under en vecka. Hundarnas fysiska aktivitet registrerades med aktivitetshalsband och en tryckmätningsmatta användes för att analysera rörelsesymmetrin före och efter TENSbehandlingarna. Signifikanstest gjordes med hjälp av parade t-tester.

Studiens resultat visar parametrar där hundarna är signifikant mindre halta efter TENSbehandling jämfört med placebobehandling. En signifikant ökad belastning (PVF) ses även inom den TENS-behandlade gruppen efter behandling jämfört med innan behandling. På grund av tekniska problem med analysen av aktivitetshalsbanden presenteras inget resultat från den delen av studien.

I denna studie konstaterades att TENS smärtlindrande förmåga påverkade hundens rörelsemönster men fler studier krävs på en större studiegrupp för att kunna ge en mer generell utvärdering och eventuellt se fler signifikanta resultat.

,

The most common joint disease in dogs is osteoarthritis, and it is commonly treated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID’s). But negative effects are common with all the NSAID substances. Some of the non-pharmacological alternatives to NSAIDs are massage, physical therapy and transcutaneous electric nerve stimulation (TENS).

The aim of this study is to evaluate the pain relieving effect of TENS in dogs, focusing on lameness and physical activity.

The TENS-treatment can be modified by changing the frequency, duration and intensity of the electric current from the TENS-device via the electrodes into the animal. The evidence for TENS pain reducing ability is not consistent. Several studies have reported a pain relieving effect but some studies have not demonstrated any significant effect. The pain reducing effect is explained by the gate control theory and later studies have reported an opioid-like response as an explanatory model.

This pilot study is a single-blinded cross-over study including 6 dogs. The dogs are of different sex, breed, age and size. All of the dogs were treated with TENS for 40 minutes every day during one week, and their lameness was registered before and after the TENS-treatment. The dogs wore an accelerometer on a collar to measure eventual change in their daily physical activity throughout the entire study. The paired t-test was used for the significance testing.

The results showed an increase in limb loading in dogs that received active TENS treatment, when compared to placebo treatment. Due to problems with analysis of data from the activity monitors, there were no results for dog activity levels. A pattern of reduced lameness for the TENS-treated group was observed during this study but a study with a larger number of participants is needed to draw generalized conclusions.

Main title:Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?
Authors:Dadell, Linn
Supervisor:Bergh, Anna and Pedersen, Anja
Examiner:Egenvall, Agneta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Hälta, Hund, Tryckmätningsmatta, Aktivitetshalsband, TENS, Transkutan Elektrisk Nervstimulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10824
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10824
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2019 11:30
Metadata Last Modified:01 Mar 2021 00:15

Repository Staff Only: item control page