Home About Browse Search
Svenska


Holmqvist, Johan, 2019. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
646kB

Abstract

På Åland har en offensiv satsning gjorts för att utöka antalet mjölkkor, vilket medför att även antalet tjurkalvar ökar som det idag inte finns avsättning för. Hushållningssällskapet har tagit initiativ för att undersöka förutsättningarna för en nysatsning på ungnötsuppfödning.
Av litteraturen framgår att uppfödning av vallfodertjurar kan vara ett alternativ i områden med goda förutsättningar att odla högkvalitativt grovfoder.
Det finns idag inga kalkyler framtagna för ungnötsuppfödning för Åländska förhållanden vilket varit målet med detta arbete att utveckla. Agriwise modeller för lönsamhetsberäkning har använts, där innehållet helt anpassats för de förhållanden och priser som råder på Åland.
Fakta har insamlats från Hushållningssällskapet samt genom intervjuer med lokala entreprenörer och försäljare.
Resultatet visar att det går att föda upp tjurar med lönsamhet men att man är beroende av de stöd som betalas ut av EU, Ålands Landskapsregering och Finska staten. Utifrån diskussionen framgår vidare att det går att minska kostnaderna ytterligare för att få ännu bättre lönsamhet t.ex. genom att använda plansilo istället för ensilagebalar.

,

During the last years an offensive campaign has been ongoing on the Åland Islands in order to raise the amount of dairy cows with at least 1 000 more individuals. One consequence of this is that the amount of bull calves has become a lot more and the interest to raise them is quite low.
Hushållningsällskapet on the Åland Islands has taken initiative to investigate the conditions for new farmers to start raising those bull calves.
When studying the literature, facts are found that raise bulls mainly with feeding them grass might be an alternative in areas with good conditions to grow high quality feed for cattle.
By now, there are no calculations done concerning breeding bulls from milking cows on the Ålands Islands. The goal for this exam essay was to work these calculations out. Templets from Agriwise have been used to calculate profitability. The content in the calculations has been adjusted to the special conditions and prizes on the Island.
Information has been collected from Hushållningssällskapet and interviews have been done with local entrepreneurs and sales persons.
The result shows that it is possible to raise bulls from milking cows with profitability, but hence prizes of the meat still are low, one is dependent on the subsidies that are granted from the EU, the State of Finland and the Government of Åland. From the discussion it is clear that to lower the costs even more, for example to use silo instead of silage bales, it is possible to get higher profitability.

Main title:Tjuruppfödning med Åländska förhållanden
Subtitle:en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland
Authors:Holmqvist, Johan
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ungtjur, uppfödning, mjölkrastjur, ekonomi, lönsamhet, Åland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15291
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15291
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2020 08:48
Metadata Last Modified:24 Jan 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page