Home About Browse Search
Svenska


Mortensen, Stina, 2019. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Nepal’s rich agrobiodiversity is rapidly decreasing, as local varieties of crops are replaced by imported hybrid or improved varieties. At the same time, in light of the increasingly apparent effects of climate change, the need for a broad genetic base in order to maintain the ability to adapt to new conditions is evident. In this study, the attitudes towards and knowledge of different crop types, agrobiodiversity loss and conservation among different stakeholders are examined. The results show that farmers’ choices of crops are mainly motivated by yield and taste. Farmers are aware that local varieties are disappearing, but not about the possible longterm consequences of this loss. Conservation efforts need to take into account the economic reality of farmers and economic incentives to grow landraces should be strengthened. Continued support to community seed banks as a tool for conservation and awareness raising is indicated. As the role of landraces as a source of genetic diversity is not apparent to farmers in general, communication regarding conservation should focus on the perceived advantages of superior taste, increased food security, and potential economic benefits.

,

Nepals rika agrobiodiversitet minskar snabbt, då lokala sorter ersätts av importerade hybrider eller förädlade sorter. Samtidigt gör de alltmer uppenbara effekterna av klimatförändringar att behovet av en bred genetisk bas som verktyg för anpassning till nya förhållanden är stort. I denna studie undersöks attityder till och kunskap om olika sorters grödor, agrobiodiversitetsförlust och bevarandeåtgärder bland olika intressenter. Resultatet visar att odlarnas val av grödor främst motiveras av avkastning och smak. Odlare är medvetna om att lokala sorter försvinner, men inte om de möjliga långsiktiga konsekvenserna av detta. Bevarandeåtgärder måste ta hänsyn till odlarnas ekonomiska situation, och ekonomiska incitament för att välja lantraser bör stärkas. Fortsatt stöd till community seed banks som ett verktyg för bevarande och medvetandegörande är lämpligt. Då lantrasers roll som källa till genetisk diversitet inte är uppenbar för odlare i allmänhet bör kommunikation rörande bevarande fokusera på konkreta fördelar såsom överlägsen smak, ökad livsmedelstrygghet och potentiella ekonomiska fördelar.

Main title:Dwindling diversity
Subtitle:attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal
Authors:Mortensen, Stina
Supervisor:Leo, Jonatan
Examiner:Von Bothmer, Roland
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Nepal, agrobiodiversity, conservation, attitudes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10253
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:English
Deposited On:12 Mar 2019 07:07
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics