Home About Browse Search
Svenska


Elgåsen Tuolja, Sofia, 2019. Aggression mellan hanmöss inhysta i två olika bursystem. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
447kB

Abstract

Musen (Mus musculus) är, enligt EU:s definition av försöksdjur, det vanligaste försöksdjuret i Sverige. Det är en social liten gnagare som i naturen lever i grupper av olika konstellationer. De påverkas negativt både psykiskt och fysiskt av ensamhållning varför det är lagkrav inom EU att hålla möss i grupp så långt som möjligt. Ett stort problem som hittills varit svårlöst i försöksdjurshållning är aggression mellan hanmöss. Det påverkar både djurvälfärden och försöksresultat då mössen kan skada varandra allvarligt. Därför är arbetet med att hitta metoder för att minska aggression mellan hanmöss en viktig del av arbetet med 3R.

Ett annat viktigt forskningsområde i arbetet för ökad välfärd hos försöksmöss är utvecklandet av en bättre miljö. Dagens musburar är små och kala och ger mycket lite utrymme till att utföra naturliga beteenden.

I detta arbete jämförs aggressionsbeteende mellan hanmöss i två olika bursystem. Det ena är av typen som används i de allra flesta musförsök, en liten fyrkantig bur utan mer berikning än bomaterial. Det andra bursystemet är en komplex bur i flera våningar med klättermöjlighet och flera möjliga gömställen och sovplatser.

Beteendestudier gjordes på videoinspelningar av mössen direkt efter att de hanterats utanför buren. Totalt observerades nio musgrupper varav slagsmål sågs i sex av dem. Ingen tydlig skillnad kunde ses i aggressionsbeteende mellan mössen i de olika bursystemen. Tvärtemot en del tidigare forskning sågs ingen dramatisk ökning i aggression i den komplexa buren. Även om datamängden var för liten för att ge statistisk signifikans så tyder resultaten på att den komplexa buren kan vara ett möjligt alternativ för bättre framtida hållning av möss som försöksdjur.

,

The mouse (Mus musculus) is the most common laboratory animal in Sweden according to the EU definition of laboratory animals. It is a small and social rodent and it’s wild relatives live in groups of different constellations. Since it is negatively affected both psychologically and physiologically by single housing it is bound by law in the EU to house laboratory mice socially when possible. A major problem in keeping laboratory mice is intra cage aggression which is a concern both of animal welfare and experimental results since the physical injuries can be severe. That is why finding a way of keeping male mice together with minimal aggression is an important part of the 3R research.

Another very important field of research to improve the welfare of laboratory mice is to find a way of improving their environment. Today’s standard cages are small square boxes that leave little room for performing natural behaviors.

In this study the intra cage aggression between male mice kept in two different housing systems is compared. The first cage is a typical standard cage, small and square shaped with no enrichment except for nesting material. The other cage is a complex cage of several levels with possibility to climb and hide.

Behavioral studies were performed on pre-recorded videos directly after the mice had been put back in to the cage after handling. A total of nine groups of mice were observed. Fighting was seen in six of these. No obvious difference in aggressive behavior could be seen between the caging systems contrary to earlier research on environmental enrichment. The amount of data was too small to gain statistical significance however the results indicate that the complex caging system might be an alternative to more mice friendly caging in the future.

Main title:Aggression mellan hanmöss inhysta i två olika bursystem
Authors:Elgåsen Tuolja, Sofia
Supervisor:Weber, Elin
Examiner:Berg, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Möss, Aggression, Miljöberikning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10598
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 06:44
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page