Home About Browse Search
Svenska


Lätt, Kajsa, 2019. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Minerals are essential elements for all living organisms. Plants and animals need minerals to function and maintain a balanced physiological state. Minerals are also important in the ecological cycle. The minerals originate in the soil and makes the foundation of the plants nutritional value for the animals. The minerals can later re-circulate to the soil in form of manure.

Forage is the main feed giving to ruminants and knowledge about the mineral content in the forage is important to avoid deficiencies or toxicities and to get a good under-standing about the mineral balance of the farm.

This study aimed to map the contents of calcium, phosphorus, magnesium, potas-sium, sodium, chlorine, sulphur, iron, manganese, zinc, copper, cobalt, selenium, iodine and molybdenum in clover- and grass forage in Sweden and to correlate those with the content of minerals in the soil of Sweden.

The results generated 15 different maps showing the content of each mineral in samples of forages from all over Sweden. The results from the regression analysis between minerals in soil and feed, showed a varied relation, where calcium, phospho-rus, copper and molybdenum had the strongest determinations coefficient of 50% - 65%.

It was concluded that this study showed mean concentration of calcium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur and copper comparable, to previously reported for Swedish forage. The mean contents of zinc, manganese and selenium, were however higher than those reported earlier and should therefore be the new refrence values for Swedish forage. This study also showed a difference in the phosphorus concentration between the northern and southern Sweden, which contradicts previously reported values of phosphorus in Swedish forage.

,

Mineraler är livsnödvändiga för alla levande organismer. Växter och djur behöver mineraler för att fungera och upprätthålla ett normalt biologiskt tillstånd. Mineraler är också viktiga i det ekologiska kretsloppet. Mineraler kommer ursprungligen från jorden och är grunden till växtens näringsinnehåll för djuren. Näringsämnena kan sedan återvända till jorden i form av gödsel.

Vall är den huvudsakliga födokällan till idisslare i Sverige och kunskap om vallens mineralinnehåll är därför viktig att känna till för att undvika brister eller förgiftningar hos djuren och ha en god kännedom om gårdens mineralbalans.

Syftet med denna studie var att kartlägga innehållet av, kalcium, fosfor, magne-sium, kalium, natrium, klor, svavel, järn, mangan, zink, koppar, kobolt, selen, jod och molybden i svensk gräs- och klövervall och att korrelera dessa data med motsvarande mineraler i jorden.

Resultatet genererade 15 olika kartor, som visade variationen av innehållet för varje mineral i svensk vall. Resultatet för determinationskoefficienten mellan mine-raler i jorden och fodret, visade en varierad regressionsanalys, där kalcium, fosfor, koppar och molybden hade det tydligaste sambandet mellan 50%-65%.

I denna studien drogs slutsatsen att medelvärden i vallen för kalcium, fosfor, mag-nesium, kalium, svavel och koppar, var jämförbara med tidigare tabellvärden för svensk vall. Innehållet av zink, mangan och selen, visade dock högre medelvärden i vallen, än tidigare visat och borde därför bli de nya tabellvärdena för svensk vall. Den här studien visade även skillnader i fosforkoncentrationen i vallen mellan norra och södra Sverige, vilket motsäger tidigare tabellvärden för fosfor i svensk vall.

Main title:Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden
Authors:Lätt, Kajsa
Supervisor:Gonda, Horacio and Åkerlind, Maria and Skarin, Anna
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:soil, maps, forage, macro minerals, micro minerals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10604
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10604
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Soil biology
Language:English
Deposited On:02 Jul 2019 10:22
Metadata Last Modified:21 Aug 2019 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics