Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Oskar and Landström, Isak, 2019. Restaureringens betydelse för insekter i strandzonen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
774kB

Abstract

Flottningen har varit en dominerande del av transporten för skogsråvara sedan skogsindustrierna började växa fram under mitten av 1800-talet. Trots att flottningen idag har upphört är effekterna fortfarande kvarvarande efter den flottledsrensning som utfördes i vattendragen. Dessa effekter påverkar de organismer som lever i och kring de påverkade vattendragen och idag genomförs alltfler restaureringsprojekt i dessa berörda vattendrag.
Restaureringarna har som mål att återställa vattendragen till ett mer ursprungsliknande skick. Restaureringsarbetet utförs oftast med målen att stärka framförallt öring- och laxpopulationer. Däremot är kunskapen liten om hur insekter påverkas av restaureringen och denna fråga blir särskilt intressant med tanke på att insekterna utgör en stor del av födan för dessa fiskarter.
Med hjälp av data som samlades in i fönsterfällor efter olika biflöden till Vindelälven under säsongen år 2011 analyserades sju olika insektsgrupperingar. De valdes ut med kriteriet att de var ekologisk intressanta. Resultatet visade att ingen skillnad gick att påvisa mellan insekternas numerär knutet till restaurering. Detta resultat är dock inte ovanligt i detta sammanhang där flertalet studier har kommit fram till liknande slutsatser. Däremot visade analyserna att akvatiska insekter ökade i numerär närmast vattendraget. Slutsatsen från studien visar på insekters krav på god tillgång till varierade mikrohabitat. Således blir skapandet av mikrohabitat en viktig del att inkludera vid restaureringsarbetet, om målet är att även främja insekternas numerär och artsammansättning.

,

Timber floating has been an important part of the transport of forest resources since the birth of forest industries during the middle of the nineteenth century. Despite the timber floating has ceased, the effects from the construction of floatways still remains. These effects impacts the organisms that lives in or in relation to the water, and today several restoration projects are in progress in affected rivers. The aim for these projects is to restore the rivers back to its primordial state. The restoration projects are performed mainly with the salmonid populations in mind. However, the knowledge of how the restorations impacts the insects is scarce. This is especially an interesting question when taken into consideration that the insects constitutes a large part of the diet for these fish species. Insects data collected in window traps after different tributaries to Vindelälven during the season 2011, was analyzed with the aim to try to answer this question. Seven different insects categories was selected on the criteria that they were ecological interesting. The results showed no significant difference between the quantity of insects depending on restoration. The following results is under no means abnormal and several other studies have concluded the same result. On the contrary, the result showed that aquatic insects increased with closer distance to the river. Something that is explained by the fact that the rivers is their reproduction area. The study makes the conclusion that the access of different micro habitats is important for insects living demands. Therefore the importance to include the making of these micro habitats when restoring rivers, if the aim is to also increase the numbers and species composition of insects.

Main title:Restaureringens betydelse för insekter i strandzonen
Authors:Johansson, Oskar and Landström, Isak
Supervisor:Hjältén, Joakim
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:14
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:akvatiska insekter, fisk, flottning, makroevertebrat, vattenekologi, älv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10697
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10697
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 10:16
Metadata Last Modified:11 Jul 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics