Home About Browse Search
Svenska


Martinsson, Jonna, 2019. Rhodococcus equi : profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
317kB

Abstract

Infektioner orsakade av Rhodococcus equi kan ge upphov till allvarliga pneumonier hos föl under dess första halvår i livet. Bakterien är en saprofyt som kan använda sig av dött material i jorden för att överleva. Bakterien kan även livnära sig på flyktiga fettsyror som finns i växtätares avföring, vilket innebär att jorden i beteshagar för hästar är en ypperlig plats för bakterien att överleva i.

Föl är mycket infektionskänsliga under sina första månader i livet då deras immunförsvar inte är helt utvecklat. Det är av yttersta vikt att fölet får i sig råmjölk, kolostrum, inom de första 24 timmarna i livet. Passagen för antikroppar börjar nämligen sakteligen stängas redan 12 timmar efter födseln. Hästars placenta är utformad på ett sådant sätt att det inte sker en transplacental överföring av antikroppar från modern till fölet, därmed kolostrums extremt avgörande roll för fölets överlevnad och hälsa.

På grund av bakteriens förmåga att överleva i marken är det svårt att bli av med bakterien, den förekommer hos de flesta stora stuterier. Det som avgör hur många föl som insjuknar och hur sjuka de blir på de olika stuterierna beror på om marken har virulenta stammar av bakterien eller inte. Även klimatet samt vilken typ av jord betet har är av betydelse för hur mycket av de virulenta stammarna fölen andas in med aerosolen. Inhalation av bakterien är den vanligaste smittvägen för pneumoni orsakad av Rhodococcus equi hos föl.

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vilka förebyggande strategier som kan användas för att minska prevalensen samt svårighetsgraden av pneumonier orsakade av Rhodococcus equi hos föl. Vilka förebyggande åtgärder kan genomföras för att motverka att bakterien överförs till fölen samt vilka åtgärder krävs för att hålla smittrycket i marken så lågt som möjligt? Vilka medicinska profylaktiska åtgärder kan genomföras, finns det medel att administrera till fölen för att minska prevalensen och allvarlighetsgraden av pneumonin?

Resultatet av studien indikerar att det inte finns en enkel lösning för att minska prevalensen och allvarlighetsgraden av pneumonier orsakade av Rhodococcus equi. För att sänka smittryck, prevalens samt allvarlighetsgraden krävs flera olika strategiska åtgärder och ett planerat arbete för att lyckas. Det krävs arbete med att hålla markerna lagom blöta och gräsbeklädda för att minska dammbildning med virulenta R. equi som kan inhaleras av fölen. Screening av föl kan vara av stor betydelse för att tidigt upptäcka drabbade individer på stuterier som tidigare haft återkommande problem. Detta kan göras med bland annat ultraljud av thorax samt blodprover för att analysera andelen vita blodkroppar.

För att stärka fölens motståndskraft mot R. equi på gårdar där bakterien finns, kan administrering av hyperimmuniserad plasma (HIP) vara en del i arbetet mot att minska prevalensen. I och med fölens outvecklade immunförsvar kan detta vara en viktig åtgärd för att minska prevalensen på endemiskt drabbade gårdar.

En annan profylaktisk åtgärd är vaccinering av det dräktiga stoet för att minska prevalensen, resultatet av sådana åtgärder är dock inte klarlagda. Ytterligare studier behövs för att säkerställa effekten av vaccinering.

,

One of the most common causes of pneumonia in foals is the bacteria Rhodococcus equi. It causes problems for foals in the ages between one till six months of age. The bacteria is a soil saprophyte which can survive on dead organic material in the soil. Horse manure is a great source of nutrition for the bacteria due to the volatile fatty acids it is containing. These fatty acids are end products of microbal fermentation. The presence of the volatile fatty acids result in colonisation of the bacteria in fields used for horses, especially on bigger stud farms.

The neonatal foal has not yet developed a full immune response, which makes it very susceptible to infection during the first months. The colostrum plays a vital role in the health and survival of the foal. It is extremely important that the foal ingests the colostrum within the first 12 hours after birth. That is when the barrier in the intestine is closing for antibodies to pass through. There is no transplacental transfer of antibodies between the mother and the foal, therefore the importance of colostrum.

The bacteria is common on most of the bigger stud farms, however not all of them are endemically affected. The prevalence of pneumonia caused by R. equi is depending on the concentration of virulent strains of R. equi in the soil and on which type of ground the horses are grazing. It is also depending on the climate as well as the grounds. Dry, warm climate and dusty fields contribute to aerosol containing the bacteria which the foals then will inhale. Inhalation of the bacteria is the main route of infection.

This literature review aims to highlight what kind of yard management and prophylactic treatments that can be used to minimise the prevalence of pneumonia caused by R. equi.

The conclusion of this study indicates that there is no “gold standard” how to lower the prevalence. However, a combination of yard management as in keeping the pens less dusty, prophylactic administration of hyperimmune plasma as well as screening of foals for early detection of affected individuals with the help of among other things ultrasound, has been seen helpful in controlling and lowering the prevalence.

More research is needed in order to get an effective vaccine that poses no risk to the young foals.

Main title:Rhodococcus equi
Subtitle:profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen
Authors:Martinsson, Jonna
Supervisor:Hansson, Ingrid
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Rhodococcus equi, förebyggande åtgärder, hyperimmuniserad plasma
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10399
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2019 11:47
Metadata Last Modified:10 May 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page