Home About Browse Search
Svenska


Christensen Echavez, Samantha, 2019. Macronutrients in human milk and infant formula : bioactivity and health effects. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
247kB

Abstract

Human milk has been considered the ultimate food for infants to optimize their growth and development, but it has lately also shown to impact longterm health. Infant formula is the complementary food to neonates who are not breastfed, and its nutrients should mimic human milk as close as possible.

Since infant formula mainly is based on cow’s milk, there are several important differences e.g. protein content, and bioactive compounds, that need to be modulated in infant formula. The protein levels in human milk are significantly lower than in cow’s milk. Bioactive compounds found in human milk that are not present in cow’s milk have shown to improve metabolic pathways in the neonate through several mechanism e.g. protection against infections, improving nutrient absorption and benefiting neurological function.

Galactooligossacharides (GOS) and fructooligossacharides (FOS) are supplemented to infant formula to compensate human milks high levels of oligosaccharides. Milk fat global membrane (MFGM) and docosahexaenoic acid (DHA) are other constituents that are usually added in infant formulas to benefit infant health.

The different outcome of health effects between formula fed and breastfed infants highlight the importance of prevention strategies. The nutrient composition of human milk is complex, however our knowledge expands rapidly and thereby increases the nutritional requirements of infant formula. Long-term studies will have to confirm the beneficial effect of receiving certain nutrients early in life. Future studies on how infant formula should be supplemented to promote health in neonates are also necessary.

,

Modersmjölk har ansetts vara den ultimata födan för spädbarn som optimerar deras tillväxt och utveckling, men har nyligen också visat sig påverka den långsiktiga hälsan. Modersmjölksersättning är det komplementära livsmedlet för nyfödda som inte ammas, och dess näringsämnen ska imitera modersmjölken så likt som möjligt.

Eftersom modersmjölksersättning främst är baserad på komjölk, finns det flera viktiga skillnader t.ex. protein innehåll och bioaktiva föreningar, som behöver moduleras i modersmjölksersättning. Proteinhalten i modersmjölk är signifikant lägre än i komjölk. Bioaktiva ämnen i modersmjölk som inte finns i komjölk har visat sig förbättra nedbrytningsmekanismer i nyfödda genom åtskilliga mekanismer t.ex. skydd mot infektioner, förbättrad näringsabsorption och främja neurologiska funktionen.

Galaktooligosackarider (GOS) och fructooligosackarider (FOS) är berikade till modersmjölksersättning för att kompensera modersmjölkens höga halt av oligosackarider. Mjölkfettkulmembran (MFGM) och dokosahexaensyra (DHA) är andra komponenter som vanligen adderas i modersmjölksersättning som befrämjar spädbarnshälsa.

Olika erhållna hälsoeffekter mellan flaskmatade och ammande spädbarn markerar betydelsen av preventionsstrategier. Näringssammansättningen av modersmjölk är komplex, likväl vår kunskap som expanderar snabbt och som därmed leder till att de näringsmässiga kraven i modersmjölksersättning ökar. Långtidsstudier bör vidare bekräfta den främjande effekten av särskilt erhållna näringsämnen tidigt i livet. Framtida studier om hur modersmjölksersättning skall vara berikad för att gynna hälsan hos nyfödda är också nödvändigt.

Main title:Macronutrients in human milk and infant formula
Subtitle:bioactivity and health effects
Authors:Christensen Echavez, Samantha
Supervisor:Lundh, Åse
Examiner:Johansson, Monika
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2019:6
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:macronutrients, human milk, infant formula, bioactive compounds, health effects
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10793
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food composition
Language:English
Deposited On:28 Aug 2019 08:42
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page