Home About Browse Search
Svenska


Henningsson, Jakob, 2019. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung
tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet.
De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta
bortfall. Det finns många sätt att ta ut pengar ur företag för att pensionsspara men det
finns många regler och bestämmelser som gör detta komplicerat.

Egenföretagare tar ofta ut låga löner och betalar lite skatt men glömmer eller bortser ofta
bort värdet med att betala skatt. Arbetets mål har varit att visa på några möjligheter att ta
ut pengar ur enskilda näringsverksamheter och i aktiebolag.

Enligt litteraturen är det vid låga löner olönsamt att ta ut pengar på något annat vis än att
öka lönen. Det är först när man kommer upp till brytpunkter det är intressant att
undersöka andra alternativ och deras lönsamhet.

I arbetet undersöktes möjligheterna att ta ut pengar ur företag genom räntefördelning,
öka lönen eller pensionsspara i företaget i fallet med enskild näringsverksamhet. I fallet
med aktiebolag undersöktes möjligheterna att ta ut pengar genom utdelning, ökad lön
och pensionsspara i aktiebolaget.

Genom att använda Visma skatteprogram kunde korrekta egenavgifter beräknas för olika
lönenivåer, för att ta reda på vad det kostade företaget vid olika lönenivåer. För att
undersöka hur dessa alternativ artade sig under längre tid användes en Excel-modell som
antog en tillförsel av pengar under 26 år och ett uttag av pengar under 22 år.

Undersökningen visade att räntefördelning var ekonomiskt bäst i enskilda
näringsverksamheter, i aktiebolag var ökad lön ekonomiskt bäst. I båda fallen var det
sämst ekonomiskt att pensionsspara i företaget. Resultaten gäller enbart vid de
parametrar som använts i arbetet och ska inte ses som generella eller vägledande. Enligt
de intervjuade är det viktigt för företagare att åtminstone ligga på en lön på 30 000
kronor i månaden, eftersom då får man full sjukpenninggrundande lön. Det finns många
fördelar med att öka lönen och de förmåner man får genom att betala skatt.

Många egenföretagare använder möjligheterna att ta ut pengar ur företag på fel sätt, i
alla fall om man tänker på pensionssparande. De pengar som tas ut genom utdelning i
aktiebolag och räntefördelning går i de flesta fall till lyxkonsumtion. Utdelning och
andra möjligheter att ta ut pengar genom företag bör användas först när man kommer
upp i så höga löner att man behöver betala statlig skatt. Har man en bra pension kan det
vara lättare att genomföra ett arvskifte eftersom man har en grund att stå på. En av
slutsatserna i arbetet är att ta ut lön i högsta möjliga mån, upp till brytpunkterna för
statlig skatt.

,

Many farmers and self-employees are barely saving money towards retirement. When
you are young you think it’s a long time until retirement and you are pushing the savings
forward. Most of the self-employed in Sweden don’t have any occupational pensions
from their companies as employed people normally have, they need to compensate
equally. There are a lot of ways to take out money from the companies to retirement
saving but there are many rules, both tax rules and laws to consider which makes it
problematic.

The root of the problems is that self-employed people normally takes out too little salary
from their company and therefore pays minimum tax. They are forgetting the benefits
that paying tax gets you. The goal of this thesis is to display a couple of alternatives to
withdraw money from joint-stock companies and sole proprietorship.

The literature says that when having a low salary, it’s better to just increase the salary. It
is when you reach the levels of state tax it’s starting to be interesting to examine other
alternatives of possibilities to withdraw money.

In this thesis were the possibilities to withdraw money examined, through interest
distribution or increased salary or to having the company pay for the retirement savings
in the case of sole proprietorship. In the case of joint-stock company the possibilities
examined were through dividends, increased salary and having the company pay for the
retirement savings.

To calculate the tax cost of having employees and when self-employed a tax program
called Visma was used. This was to calculate the correct tax costs for the company
depending on different level of salaries. To make a comparison between the alternatives
a excel-model was used to calculate what 26 years of saving and then withdrawal of the
money for 22 years, with 2 % as annual return.

The result of this thesis is that for sole proprietorship the best economical way was
through interest distribution, for joint-stock companies the best economical way was
through increased salary. I both cases the worst alternative was letting the company save
for retirement. The results are only valid using the parameters used in this thesis and
should not be looked at as general or guidelines. According to the interviews is it
important for entrepreneurs to withdraw at least 30 000 SEK per month in salary
because then you get the most out of sick pay. There are a lot of benefits you get through
paying tax.

Many entrepreneurs are using the possibility to withdraw money from companies in the
wrong way. Specifically, if you think about retirement savings. The money withdrawn
from companies is mostly used for luxury consumption. To use dividends and other
possibilities for retirement savings is interesting, first when you reach high levels of
salary and you are obligated to pay state tax. Through good retirement savings it may be
easier to passing the company and properties for the next generation because you have a
salary when you’re retired. One of the conclusions in this thesis is to have as high salary
as possible, to the levels of state tax.

Main title:Pension
Subtitle:maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag
Authors:Henningsson, Jakob
Supervisor:Larsson, Jan and Wålstedt, Knut
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Pension, Räntefördelning, ökad lön, utdelning, pensionsspara, bolagsform, enskild firma, aktiebolag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10842
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10842
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 08:26
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics