Home About Browse Search
Svenska


Aldin, Andreas and Michaelsson, Adrian, 2019. Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001 : en jämförande fallstudie på två organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under de senaste 10 åren har organisationers användning av olika miljöledningssystem ökat markant och år 2017 var över 300 000 organisationer certifierade enligt ISO 14001 runt om i världen, vilket kan jämföras med EMAS där enbart 12 000 certifikat delats ut. Miljöledningssystem används för att vägleda och utveckla organisationer åt en riktning som ska främja både miljön och organisationen. Denna studie syftar till att undersöka hur intern kommunikationen används för att motivera medarbetare att arbeta med ISO 14001, genom att identifiera vilka skillnader och likheter det finns mellan två olika organisationer som båda arbetar med systemet.

De två undersökta organisationerna är Gamla Uppsala Buss och Sveriges Lantbruksuniversitet. Studien som har en induktiv ansats och bygger på intervjuer med både chefer och medarbetare för att ge en så verklig bild som möjligt. Den teoretiska synstes som ligger till grund för studien bygger på både teorier inom motivation och kommunikation. Motivationen beskrivs främst utifrån Alvesson och Kärremans (2007) uppdelning av inre, interaktiv och instrumentell motivation och kommunikation beskrivs genom Jacobsen och Thorsviks (1998) forskning om kommunikationskanaler- och processer.

Studiens fann tre kommunikationstyper som fungerar för att motivera medarbetarna i fallorganisationernas arbeta med ISO 14001. Dessa är statiska kanaler som förstärks av ett incitament, involvering i utformandet av miljömål och miljöarbetet samt nudging. Kommunikationen måste utföras på ett givande och tydligt sätt. Studiens resultat styrker tidigare forskning som visar att ledning ska erbjuda ett incitament och involvera medarbetarna i arbetet med ISO 14001.

,

Over the past 10 years, organizations use of various environmental management systems has increased significantly and in 2017, more than 300,000 organizations were certified by ISO 14001 around the world, which can be compared with EMAS where only 12,000 organizations were certified. Environmental management systems help organizations minimize their environmental impacts caused by their products, services and activities and improve the overall organizational wellbeing. This study aims to investigate how internal communication is used to motivate employees to work with ISO 14001, by identifying what differences and similarities there are between two different organizations that both work with the system.

The two investigated organizations are Gamla Uppsala Buss and the Swedish Agricultural University. The study has an inductive approach and is based on interviews with both managers and employees, to give as real a picture as possible. The theoretical framework is based on both theories in motivation and communication. The motivation is described primarily by Alvesson and Kärreman’s (2007) views on internal, interactive and instrumental motivation and communication is described by Jacobsen and Thorsvik's (1998) research on communication channels and processes.

The study found three types of communication that work to motivate employees in the case organizations work with ISO 14001. These are static channels that are reinforced by an incentive, involvement in the design of environmental goals and the environmental work as well as nudging. Communication must be carried out in a rewarding and clear manner. The result of this study strengthens previous research showing that management should offer an incentive and involve employees in their work with ISO 14001.

Main title:Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001
Subtitle:en jämförande fallstudie på två organisationer
Authors:Aldin, Andreas and Michaelsson, Adrian
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1238
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:motivation, kommunikation, ledningssystem, MLS, miljö, ISO 14001, Miljöarbete, Miljömål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10860
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10860
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2019 10:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics