Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Emelie and Rahm, Emma, 2019. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. Litteraturstudien visar också att konflikter kan uppstå mellan olika aktiviteter och åsikterna om vad som lämpar sig på kyrkogårdarna går isär, att visa respekt och hänsyn är dock viktigt för majoriteten. Vid platsbesöken används Sortes teori om åtta faktorer hos en upplevelsemässigt god parkmiljö och Kaplan, Kaplan och Ryans teori om kvaliteter för en restorativ miljö på Hammarby kyrkogård i Uppsala. Detta i ett försök att bidra till förståelsen av vad som gör kyrkogårdar till uppskattade platser för rekreation. Resultatet av platsbesöken visar att Hammarby kyrkogård har kvaliteter som nämns i de båda teorierna. Analysen av resultatet visar att kyrkogårdars karaktär och utformning är viktig för vilka åtta faktorer hos en upplevelsemässigt god parkmiljö och kvaliteter för en restorativ miljö som förekommer på kyrkogårdar. En möjlig slutsats kan således vara att kyrkogårdar kan lämpa sig för en del andra aktiviteter och möjligen skulle restorativa aktiviteter kunna samspela med begravningsverksamheten. Kyrkogården kan därför ha potential att fungera som en mångfunktionell plats och som ett komplement till parker när städerna förtätas på grönytornas bekostnad.

,

Through site visits and a literature study, this bachelor thesis discusses the suitability of cemeteries as multifunctional places and what conflicts that can arise between different kinds of use. Further on, the literature study reveals that cemeteries in the past and present are being used for recreation. The literature study also shows that conflicts can arise and that there are different opinions about what are considered suitable activities at cemeteries but to show respect and consideration are important for the majority. At the site visits, Sorte’s eight factors for an experiential, good park environment and Kaplan, Kaplan and Ryan’s qualities for a restorative environment were applied to Hammarby kyrkogård in Uppsala. This is an attempt to contribute to the understanding of why cemeteries are appreciated sites for recreation. The result of the site visits shows that Hammarby kyrkogård has qualities that are discussed in both theories. The analysis of the results shows that the character and design of cemeteries are important for which of the eight factors for an experiential, good park environment and qualities for a restorative environment that occurs in the cemeteries. A possible conclusion can thus be that cemeteries can be suitable for some other activities and restorative activities that could possibly coexist with funeral purposes. Cemeteries can therefore have potential as multifunctional places and when cities densify at the expense of the green areas cemeteries may potentially function as a complement to parks.

Main title:Den rekreativa kyrkogården
Subtitle:en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer
Authors:Andersson, Emelie and Rahm, Emma
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kyrkogård, parkkvalitet, restorativ miljö, Hammarby kyrkogård, grön miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10911
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 08:26
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics