Home About Browse Search
Svenska


Edholm Widén, Jesper, 2019. The preconditions for increasing phosphorus recycling from sewage systems in Sweden : a study of factors influencing Swedish farmers´ willingness to use phosphorus fertilizers produced from sewage sludge. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
960kB

Abstract

The Swedish government (2018) is currently investigating options for prohibiting direct application of sewage sludge on arable fields and replace it with techniques capable of precipitating phosphorus from sewage sludge and turn it into refined phosphorus fertilizing products. The investigation is part of the government´s ambition to increase the recycling rate of phosphorus available in sewage sludge and thus turn the sludge into a greater agricultural resource than it is today (ibid). The success of refined phosphorus fertilizers is primarily contingent on farmers´ willingness to use them, making the factors influencing this willingness crucial to be aware of. However, these factors are not explicitly mentioned as being taken into consideration in the government´s investigation (ibid), and no previous research exists on this topic. For this reason, this thesis has focused on investigating the factors influencing Swedish farmers’ willingness to use refined phosphorus fertilizers produced form sewage sludge. It has done so by conducting semiBstructured interviews with nine Swedish conventional farmers. Their answers have been analysed using inductive thematic analysis. The analysis identified three themes, or factors, influencing farmers’ willingness to use refined phosphorus fertilizers produced from sewage sludge; (1) Scientific understanding about the products, (2) Features of the products, and (3) Price of the products.

The first factor, Scientific understanding about the products, is about farmers expressing a need for a widespread scientific understanding about the refined phosphorus fertilizers and the technologies used to produce them. This in order to avoid that phosphorus fertilizers produced from sewage sludge become subjected to the same controversy surrounding the safety of using them as directly applied sewage sludge is perceived as being subjected to today.

The second factor, Features of the products, is about phosphorus fertilizers produced from sewage sludge needing to have physical and chemical features similar to the mineral fertilizers farmers use today.

The third factor, Price of the products, is that the prices for phosphorus fertilizers produced from sewage sludge should not exceed those for phosphorus mineral fertilizers, and that society has a responsibility to keep prices at a level where phosphorus fertilizers produced from sewage sludge are economically feasible for farmers to obtain.

The thesis concludes that the Swedish government should implement technologies and refined phosphorus fertilizing products that accommodate the identified factors to the extent possible. This in order to improve the preconditions for an increased recycling rate of phosphorus available in sewage sludge.

,

Den svenska regeringen utreder just nu alternativ för att förbjuda direktapplicering av avloppsslam på jordbruksmark och ersätta det med tekniker som kan utvinna fosfor ur slammet och skapa raffinerade fosforgödselprodukter utav det. Utredningen är en del av regeringens ambition att öka återvinningen av fosfor i avloppsslam och på så vis göra slammet till en större resurs för jordbruket än vad det är idag. Genomslaget för raffinerade fosforgödselprodukter är primärt beroende av lantbrukares vilja att använda dem, vilket gör medvetenheten om faktorerna som påverkar denna vilja absolut nödvändig. Med det sagt, ingen uttrycklig hänsyn tas till dessa faktorer i regeringens utredning och ingen tidigare forskning finns på ämnet. Därför har denna uppsats fokuserat på att undersöka de faktorer som påverkar svenska lantbrukares vilja att använda raffinerade fosforgödselprodukter framställda av avloppsslam. Den har gjort så genom att hålla semiBstrukturerade intervjuer med nio svenska konventionella lantbrukare. Deras svar har analyserats med induktiv tematisk analys. Analysen identifierade tre teman, eller faktorer, som påverkar lantbrukares vilja att använda raffinerade fosforgödselprodukter framställda av avloppsslam: (1) Vetenskaplig förståelse om produkterna, (2) Produkternas egenskaper, och (3) Produkternas pris.

Den första faktorn, Vetenskaplig förståelse om produkterna, handlar om lantbrukares uttryckta behov för en vidsträckt vetenskaplig förståelse om raffinerade fosforgödselmedel och om teknologierna som används för att producera dem. Detta för att undvika att fosforgödselmedel framställda av avloppsslam blir utsatta för samma kontrovers gällande säkerheten att använda dem som direktapplicerat avloppsslam uppfattas vara utsatt för idag.

Den andra faktorn, Produkternas egenskaper, handlar om att fosforgödselmedel framställda av avloppsslam behöver ha liknande fysiska och kemiska egenskaper som de mineralgödselmedel som används idag.

Den tredje faktorn, Produkternas pris, är att priserna för fosforgödselmedel framställda av avloppsslam inte bör överstiga priserna för mineralgödselfosfor, samt att samhället har ett ansvar att hålla priserna på en nivå där fosforgödselmedel framställda av avloppsslam är ekonomiskt möjliga för bönder att införskaffa.

Uppsatsens slutsats är att den svenska regeringen bör införa tekniker och raffinerade fosforgödselprodukter som tillmötesgår de identifierade faktorerna I största möjliga utsträckning. Detta för att förbättra förutsättningarna för en ökad återvinning av fosfor tillgängligt i avloppsslam.

Main title:The preconditions for increasing phosphorus recycling from sewage systems in Sweden
Subtitle:a study of factors influencing Swedish farmers´ willingness to use phosphorus fertilizers produced from sewage sludge
Authors:Edholm Widén, Jesper
Supervisor:Asp, Håkan and Von Essen, Elisabeth
Examiner:Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM005 Agroecology - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:phosphorus recycling, phosphorus fertilizers, phosphorus precipitation, sewage sludge treatment, agricultural policy, sustainable agricultural development, thematic analysis, agroecology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500003
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500003
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Fertilizing
Language:English
Deposited On:04 Dec 2019 08:38
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics