Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Felicia and Östervall, Lovisa, 2019. Valpens fysiologiska och sociala utvecklings påverkan på omvårdnadsbehovet på djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
548kB

Abstract

Syftet med arbetet var att få fördjupade kunskaper kring omvårdnadsbehovet hos den 8 - 16 veckor gamla valpen på kliniker i Sverige. Även ökad förståelse för de viktigaste fysiologiska och sociala parametrarna ville erhållas, vilket åstadkoms genom litteraturstudie. Genom en kvalitativ telefonintervju-studie intervjuades fem anställda på olika klinikers vårdavdelningar anonymt. I arbetet medverkade totalt fem svenska djurkliniker. Frågorna i intervjuerna rörde separationsångest, njurar, nutrition, immunsystem och kardiovaskulärt system. Vilken omvårdnad som är praktiskt genomförbar samt vilka omvårdnadsåtgärder som är bäst med avseende på valpens fysiologiska och sociala utveckling diskuterades i arbetet.

Metoder som klinikerna nämnde för att motverka separationsångest hos valpar var bärpåsar, sällskap av djurägare på eget behandlingsrum, placering av valp där personal finns i omedelbar närhet och att personal håller valpen sällskap. När det kommer till njurar rastades valparna oftare än vuxna patienter enligt samtliga intervjuade kliniker. Absorberande hygienskydd nämndes som komplement i buren på tre av fem intervjuade kliniker. Inom ämnet nutrition fanns olika rutiner på klinikerna. Gemensamt för samtliga var att valparna matades ofta. Beträffande immunsystemet var den bästa lösningen att strikt isolera valpen. På så sätt riskerade inte valpen att varken smitta eller smittas. Vad det gällde det kardiovaskulära systemet är det viktigt att valpen hålls varm och väl syresatt. Den bästa lösningen inom detta ämne ansågs vara att ha valpen i kuvös där både värme och syre kunde anpassas. Bair hugger, filtar och portabelt syre var alternativa metoder om kliniken inte hade kuvös.

En övergripande förbättring kring omvårdnaden av valpar i åldern 8 - 16 veckor skulle generellt behövas på djurkliniker i Sverige. Både för att underlätta och minska belastningen för personalen, men också för valparnas välmående med avseende på deras fysiologiska och sociala utveckling.

,

The aim with this project was to receive deepened knowledge about 8 - 16 weeks old puppies need of care at veterinary clinics in Sweden. An even greater understanding of the most important physiological and social parameters wanted to be obtained, which was achieved with literature study. Through a qualitative telephone interview study, one employee at different clinic’s care unit was interviewed anonymously. A total of five Swedish veterinary clinics participated in the study. The questions in the interviews concerned separation anxiety, kidneys, nutrition, immune system and cardiovascular system. Which care being practically feasible and which care-arrangements being the most suitable regarding the puppy’s physiological and social development is discussed in the project.

Methods mentioned to prevent separation anxiety in puppies in this study was “carrying pouch”, company from the owner in a separate treatment room, keeping the puppy where the staff is or having staff staying with the puppy. Concerning kidneys all veterinary clinics are walking the puppy more often than fully grown dogs. Three out of five clinics also mentioned absorbent hygiene protection as a complement in the puppy's cage. Referring to the nutrition there are different routines at the clinics, but in general all clinics fed the puppies more often. The most suitable solution regarding the immune system was to isolate the puppy strictly. In that way the puppy does not infect other dogs or risk being infected. Discussing the cardiovascular system, it is important to keep the puppy warm and well oxygenated. The most suitable solution within this subject was to keep the puppy in an incubator, where heat and oxygen can be set. Bair hugger, blankets and portable oxygen where mentioned as alternating methods if an incubator was not possessed.

An overall nursing improvement to 8-16 weeks old puppies would generally be needed in Sweden. Both to facilitate and reduce the heavy workload to the staff, but also to the puppies wellbeing regarding the their physiological and social development

Main title:Valpens fysiologiska och sociala utvecklings påverkan på omvårdnadsbehovet på djursjukhus
Authors:Wallin, Felicia and Östervall, Lovisa
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Hammarberg, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:valp, omvårdnad, klinik, separationsångest, nutrition, njurar, immunsystem, kardiovaskulärt system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10574
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Nutrition
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2019 14:21
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics