Home About Browse Search
Svenska


Kuusemaa, Tuula, 2019. Planering av hälsoträdgårdar : intryck som påverkar rehabilitering av psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
368kB

Abstract

Psykisk ohälsa har kommit att bli ett globalt växande problem. Stress och depression är bidragande faktorer till att ohälsan uppstår. En av orsakerna är bland annat att vi utsätts för hög och mer intensiv stress idag än tidigare. Vi påverkas av hög stress dagligen och involverar den i våra vardagsrutiner. Förtätning, höga ljud, buller och avgaser påverkar oss negativt och genererar stress. Forskning lyfter fram att naturen är den plats där vi återhämtar oss bäst från stress. I anteckningar från 1800-talet undersöks trädgårdens gynnsamma effekter på personer med depression och andra mentala sjukdomar. Hälsoträdgård har funnits sedan Antiken, men idag är kanske den tid hälsoträdgården hittar sitt viktigaste spelrum. Forskningen visar bland annat att enbart visuell påverkan av trädgårdsmiljöer och växtlighet kan ge lugnande effekter, dämpa stress och ångest samt sänka blodtrycket och stabilisera sinnesstämningen. Arbetet beskriver olika typer av hälsoträdgårdar samt hur och i vilket syfte de används. Arbetet tar upp exempel på gröna miljöer som ger möjlighet till rehabilitering av människor som lider av psykisk ohälsa, inriktat på depression och stress. Arbetet tar upp olika aspekter och intryck som ger gynnsamma förhållanden i trädgården och bidrar till rehabilitering.

,

Mental health has become a global problem. Stress and depression are contributing factors to the occurrence of ill-health. One of the reasons is that we are exposed to high and more intense stress today than before. We are affected by high stress daily and involve it in our everyday routines. Densification, loud noises, noise and exhaust gases affect us negatively and generate stress. Research emphasizes that nature is the place where we recover best from stress. In the 19th century notes, the garden's beneficial effects on people with depression and other mental illnesses are examined. Health garden has been around since the Antiquity, but today is perhaps the time the health garden finds its most important game room. The research shows, among other things, that only the visual influence of garden environments and vegetation can provide soothing effects, dampen stress and anxiety, and lower blood pressure and stabilize the mood. The work describes different types of health gardens and how and for what purpose they are used. The work addresses examples of green environments that provide opportunities for rehabilitation of people suffering from mental illness, focusing on depression and stress. The work addresses various aspects and impressions that provide favorable conditions in the garden and contributes to rehabilitation.

Main title:Planering av hälsoträdgårdar
Subtitle:intryck som påverkar rehabilitering av psykisk ohälsa
Authors:Kuusemaa, Tuula
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:depression, horticultural therapy, stress, rehabilitering, terapiträdgårdar, hälsoträdgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10948
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10948
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2019 08:31
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics