Home About Browse Search
Svenska


Sjödin, Axel and Widegren, Eric, 2019. Planteringsförbandets inverkan på slutavverkningsbeståndets utseende och kvalitet. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
319kB

Abstract

Med förband menas hur långt avstånd det är mellan plantor eller träd i ett bestånd. Förbandet kan variera mellan olika ytor beroende på vilken typ av bonitet marken har. Vid hög bonitet kan det planteras fler plantor än på ytor med sämre bonitet, vilket gör att planteringskostnader också varierar från bestånd till bestånd.

I den här litteraturstudien undersökte vi tidigare gjorda studier som handlade om hur olika förband påverkar olika faktorer gällande kvalitet och utseende hos enskilda träd. Hypotesen var att beståndets egenskaper bör ha större påverkan på trädets utseende och kvalitet istället för endast planteringsförbandet. Vi har fokuserat på hur tillväxtresurserna, trädets egenskaper, och beståndsdtnamiken påverkades av olika förband.

Brett planteringsförband gör att varje träd får mindre näringstillgång som försämrar trädets radiala tillväxt. Gällande volymen är det tidpunkten att utföra en åtgärd som har den största påverkan på trädens volym, och inte planteringsförbandet. Samma effekt gäller även för mortaliteten. Trädets krona ökar i storlek vid bredare förband vilket ökar trädens vindfång och det påverkar utvecklingen av trädets stamtillväxt och form. Vid smalare förband får träden grövre grenar och högre andel juvenilved vilket är kvalitetssänkande egenskaper. Resultaten ställdes bredvid varandra och jämfördes i relation till varandra där slutsatsen är att gallringsstyrkan och boniteten har de största påverkan på hur ett slutavverkningsbestånd ser ut.

,

Spacing is defined as the distance between seedlings or trees in a forest stand. The spacing may vary between different sites depending on the site quality. With a higher site quality more seedlings may be planted, compared to sites with a worse site quality, which in turn makes the regeneration costs also differ between different site qualities.

In this literature study we examined different studies which was about how different spacings affect different parts in the biomechanics of single trees. The hypothesis was that the site features together with other factors will affect the appearance and quality on the final felling stand together with the spacing. We focused on how the growth factors, the tree characteristics and the stand dynamics differed between various spacings.

The available nutrition at a dense spacing make it that each individual tree gets less nutrition which affect the radial growth of the tree negatively. As for the volume, the time of the measures has the largest effect, not the spacing, on the standing volume as well as on the mortality. The tree crown grows as the spacing gets sparser which also makes the wind load increase for the trees which affect the development of the stem growth and shape. At sparse spacings the trees grow thicker branches and gets a larger portion of juvenile wood which are quality degrading factors. The results were put next to each other and compared in relation to each other and the conclusion was that the thinning strength and site quality had the biggest effect on how the final felling stand looks.

Main title:Planteringsförbandets inverkan på slutavverkningsbeståndets utseende och kvalitet
Authors:Sjödin, Axel and Widegren, Eric
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:23
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:beståndstäthet, kronegenskaper, föryngring, planteringsförband, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16678
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16678
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2021 08:32
Metadata Last Modified:20 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics