Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Carolina, 2019. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
713kB

Abstract

Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. Alléodlingssystem kan lagra in mer kol än odling utan träd och därmed motverka växthuseffekten mer. Systemet kan med sin förbättrade markstruktur och djupare rotsystem minska övergödning av vattenmiljöer. Det skapar en odlingsmiljö som främjar biologisk mångfald. Och slutligen kan alléodling med sin strukturella variation hjälpa till att utveckla kulturmiljöer samtidigt som en hållbar livsmedelsproduktion sker. Fortsatt forskning behövs för att ta reda på den mest optimala designen av alléodling för att möta olika miljöers förutsättningar i olika delar av Sverige.

,

The environmental issues that face us today, as a society, affect us all because the food we eat is affected by the environment it is produced in. And just as much the agriculture- and the surrounding environment is affected by how we farm. This essay aims to examine if alley cropping could contribute to the achievement of Swedish climate goals and focuses on four of them. Alley cropping systems could store more coal than systems without trees and therefore help mitigate the greenhouse effect. Due to their enhancement of soil structure and deeper root system, alley cropping could reduce eutrophication. It could create an environment in the fields that promotes biodiversity. And finally, alley cropping could help the development of cultural environments while simultaneously maintain a sustainable food production due to contribution of structural variation in the landscape. Further research is needed to investigate and develop alley cropping designs that meet the varied conditions in different parts of Sweden.

Main title:Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?
Authors:Larsson, Carolina
Supervisor:Mårtensson, Linda-Maria
Examiner:Svensson, Sven-Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:agroforestry, biologisk mångfald, övergödning, växthusgaser, odlingslandskap, jordbruk, trädgårdsodling, tempererat klimat, agroforestry, biodiversity, eutrophication, greenhouse gas, agricultural landscape, agriculture, horticulture, temperate climate
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10530
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10530
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2019 13:10
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics