Home About Browse Search
Svenska


Sundqvist, Astrid, 2019. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
469kB

Abstract

Grönstrukturen i städer har genom sin multifunktionella karaktär stor betydelse för en hållbar urban utveckling. Forskning visar att hållbara städer kräver en samsyn mellan estetik, platsens funktion och den övergripande grönstrukturplaneringen kopplat till optimering och skapande av ekosystemtjänster. Detta går i linje med de nationella miljömålens krav på resurshushållande genom synergier för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vägen framåt för våra samhällen ligger i kunskapen om hur vi kan balansera det vi tar ut av jorden och det vi ger tillbaka i cirkulära system. Att förändra produktion och konsumtion på lokal nivå ger en ny design i våra städer som kan vara en del i de åtgärder som krävs för att behandla miljömässig hållbarhet. Landskapsarkitekten har med detta i beaktande en viktig roll att fylla som kommunikatör för den urbana grönstrukturens funktion. Inom professionen bör därför finnas principer för grönstrukturens uppbyggnad som grundar sig i ovanstående faktorer kanaliserat ner på nivå av vad varje grönyta skall genera som del i den större helheten, grönstrukturen. Detta arbete undersöker vilka dessa principer bör vara tolkat utifrån centrala miljömål för hållbar stadsbyggnad. Fokus ligger på vad grönskan i städer bör generera för att nyttjas resurseffektivt i linje med de politiskamiljömålen.

,

Due to its multifunctional nature urban green structure has a significant role for sustainable urban development. Research shows that sustainable cities demand a coordination between aesthetics, function of a site and the overall planning of green structure connected to optimization and maintenance of ecosystem services. This goes in line with the environmental national goals and its demands of resource efficiency through synergies in aim to reach ecological-, social- and economical sustainability. The way forward for our comunities lies in the knowledge of how to balance what we extract from the earth and what we restore in cicular systems. To change production and consumption on a local level entails a new design to our cities whitch could be a part of the actions needed to manage environmental sustainability. With this in mind, the landscape architect has an important role as communicator for the green structure and its function in cities. Consequently principles concerning the composition of green structure founded in the factors above, canalized down to what every green space individually must generate as a part of the bigger entirety are needed within the profession. Based on an interpretation of national environmental goals for sustainable urban development, this thesis investigates what these principles ought to be. Focus lies on what greenery in cities needs to generate in act to be resource efficiently used.

Main title:Urban grönstruktur
Subtitle:och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer
Authors:Sundqvist, Astrid
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urban grönstruktur, ekologisk konnektivitet, urban odling, ekosystemtjänster, hållbar stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11025
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11025
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 05:41
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page