Home About Browse Search
Svenska


Jörning, Hampus, 2019. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sverige står troligtvis inför ett framtida klimatskifte med varmare klimat samt en ökad risk för extremt väder. De svenska inhemska alternativen är relativt få, gran (Picea abies) som idag dominerar det svenska skogsbruket är allt mer utsatt för biotiska- och abiotiska faktorer. Det kan innebära att vi i framtiden kommer att behöva förlita oss mer på främmande trädslag inom det svenska skogsbruket. Rödek (Quercus rubra) kan vara ett alternativ då den enligt flera framtidsanalyser är ett trädslag som verkar ha goda möjligheter att klara de förväntade utmaningar skogsbruket står inför till följd av klimatförändringar. I denna rapport undersöks rödekens tillväxt, föryngringsförmåga och kvalitets- samt skadebild i södra Sverige. Bestånden med rödek som ingick i undersökningen var i huvudsak äldre, välskötta och produktionsinriktade.

Generellt ansågs resultaten goda gällande tillväxt och kvalitet. Träden i studien var oftast vitala med få skador, ingen åtgärd för naturlig föryngring hade utförts. Den förväntade omloppstiden varierar mellan 70–100 år beroende på tillväxtförhållanden, skötsel och mål. Intresset för rödek inom det svenska skogsbruket är för närvarande låg. Detta beror troligtvis på höga etablerings- och skötselkostnader samt kontroversen med att odla främmande trädslag. Låg omsättning ger även låga virkespriser vilket också är en bidragande faktor i oviljan till att odla rödek i Sverige. I Centraleuropa är utbud och efterfrågan större vilket ger högre virkespriser och ett ökat intresse för att odla rödek. Potential finns även för en växande marknad i Sverige då rödeken troligtvis skulle producera bra i hela södra Sverige och förmodligen skulle gynnas av ett varmare klimat.

Nyckelord: klimatförändringar, främmande trädslag, Quercus rubra

,

Future climate scenarios for Sweden points towards a warmer climate with an increased risk for extreme weather situations. The array of tree species used in Swedish forestry is rather limited. Norway spruce (Picea abies) which is the most widely cultivated and important tree species is increasingly exposed to biotic- and abiotic factors such as insect- and fungus pests and extreme weather. This could imply that Swedish forestry in the future might be more reliant to exotic tree species. One alternative could be the American Northern red oak (Quercus rubra) which according to prospective ecological analysis, should be able to withstand the expected challenges caused by climate change. This report investigates the ecological characteristics of Northern red oak stands grown in southern Sweden including volume- and height growth, stem quality, injuries caused by pests and weather, and the ecology of natural regeneration. The majority of the stands in the study are older and managed for production. In general, they indicate a good overall growth, vitality and quality of the stems. The natural regeneration was a bit lower than expected, although no interventions to initiate a natural regeneration were implemented. The rotation period varies between 70-100 years depending on climatic conditions, silvicultural systems, and management objectives. Northern red oak is not a widely used tree in Swedish forestry at the moment. This is likely due to the high costs of establishment and silvicultural treatments compared to the ease and tradition of cultivating Norway spruce. The controversy in cultivating exotic tree species is also contributing to the reluctance. The small market generates low timber prices which in turn lessens the interest of cultivating Northern red oak. In Central Europe the supply and demand are significantly greater with higher timber prices and an increasing interest in cultivation and processing of the tree species. There is potential for a growing market in Sweden since Northern red oak could be cultivated in most areas of southern Sweden and is likely to benefit from the expected climate changes.

Keywords: climate change, exotic tree species, Quercus rubra

Main title:Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige
Authors:Jörning, Hampus
Supervisor:Fahlvik, Nils and Rytter, Lars and Löf, Magnus
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2019:34
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:klimatförändringar, främmande trädslag, Quercus rubra
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15444
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15444
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2020 09:42
Metadata Last Modified:27 Mar 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics