Home About Browse Search
Svenska


Johannesson, Karl and Näslund, Richard, 2019. Biokol som produkt inom skogsbruket : en hållbar produkt med många fördelar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
852kB

Abstract

Biokol är ett material som framställs genom en pyrolysprocess, där biomassa förkolnas utan eller med väldigt låg tillgång på syre. Biomassan som används till biokolet kan vara allt ifrån GROT till kemiskt avfall från pappersbruk. Kolet innehåller en mängd makro- och mikronäringsämnen och kan verka tillväxthöjande i marken, dessutom innehåller det stora mängder bundet kol som är stabilt under längre tid. Denna aspekt gör biokolet till en kolsänka när det grävs ner i marken och kan hjälpa till att motverka klimatförändringen. Att sedan kunna använda sig av avfalls och restprodukter i tillverkningen är ytterligare en positiv miljöaspekt. Den här rapporten har analyserat resultat från tre studier som har undersökt biokolets tillväxthöjande egenskaper inom jordbruket samt intervjuer med respondenter från ett forskningsinstitut som utvecklar en biokolstillsats samt en intresserad kund i form av en plantskola. Resultaten av den tillväxthöjande effekten skiljer sig mellan studierna men de har alla fått resultat under vissa omständigheter som indikerar på en viss tillväxtökning. I den här rapporten har sedan de resultatens relevans, trovärdighet och applicerbarhet till skogsbruket diskuterats. Vidare har data från den intresserade plantskolan använts för att göra en kalkyl på vad implementeringen av biokol skulle innebära för besparingar för företaget.

,

Biochar is a product that’s manufactured through a method called pyrolysis, where biomass char without or with a very low supply of oxygen. The biomass that’s used in the process ranges from “green waste” to chemical waste. The biochar contains a variety of different micro- and macro-nutrients which can give a growth effect in the soil and additionally it contains a large amount of carbon which is stable during a long period of time. This aspect makes the biochar a carbon sink when buried in the ground and it can help counteract the environmental changes. To further be able to use disposal and waste products in the manufacturing process is another positive environmental aspect. This report has analyzed three different studies that has experimented on the growth enhancing effects of biochar in the agricultural field as well as interviews with a scientific project that is developing a biochar product and a interested customer of said product. The result of the growth enhancing effect differs between the experiments, but they have all produced results that indicates a growth increase during certain circumstances. In this report the results relevance, creditability and applicability for the forestry have been discussed. Data from the interested customer, a nursery garden, have been used to make a calculation on what the implementation of a biochar adding in the production could save the company.

Main title:Biokol som produkt inom skogsbruket
Subtitle:en hållbar produkt med många fördelar
Authors:Johannesson, Karl and Näslund, Richard
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:10
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:biokol, gödselalternativ, grön marknadsföring, jordförbättring, kolsänka, produktförbättring, biochar, fertilizer alternative, green marketing, soil improvment, carbon storage, product development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 05:57
Metadata Last Modified:11 Jul 2019 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics