Home About Browse Search
Svenska


Thor, Ellen, 2019. Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
299kB

Abstract

Campylobacter spp. är den vanligaste livsmedelsburna bakterien att orsaka sjukdom hos människa i Sverige och i EU. Bakterien orsakar problem som diarré, magont, kräkningar, illamående, feber och huvudvärk men kan också leda till allvarligare komplikationer som reaktiv artrit. Slaktkyckling är ett av de största risklivsmedlen och hur vi föder upp, slaktar och tillreder kycklingen har stor betydelse för smittspridningen. När Campylobacter kommer in i en kycklingflock kan prevalensen bli hög men djuren är oftast symptomfria, vilket gör infektionen svår att upptäcka.

År 1989 blev campylobacterios en anmälningspliktig sjukdom. Antalet humanfall har ökat de senaste åren och 2017 rapporterades hela 10 608 fall i Sverige. Denna siffra är slående hög och detta trots att många fall aldrig rapporteras.

Bakteriofager är virus som infekterar bakterier för att kunna föröka sig, vilket leder till att bakterierna avdödas. Bakteriofager finns överallt i miljön och har studerats sedan början av 1910-talet, men det är först på senare år forskare har tittat närmare på hur de skulle kunna användas för att kontrollera livsmedelsburna patogener. Idag genomförs många studier inom området och flera fördelar, men även svårigheter, kring användandet av bakteriofager har presenterats.

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur bakteriofager fungerar och om vi med hjälp av dem kan reducera förekomsten av Campylobacter spp. hos slaktkyckling och på så sätt även antalet humanfall smittade av bakterien via kyckling.

Fyra in vivo-studier redovisas i detta arbete och visar på styrkor och svagheter inom området. Generellt visar studierna att behandling av slaktkyckling med bakteriofager skulle kunna användas för att reducera nivåerna av Campylobacter till viss del. Det har även visats finnas förutsättningar för att bakteriofager skulle kunna användas för rengöring av biofilm som kan skapas av Campylobacter i kycklingstallar och även på så sätt kunna hålla nere smittspridningen. En av de stora riskerna som påträffats är en möjlig resistensutveckling mot bakteriofager hos bakterien. Det verkar dock finnas möjligheter att hålla den inom kontroll, och för att möjliggöra detta krävs mer forskning.

Det finns en hel del punkter som kräver vidare forskning för att kunna avgöra om bakteriofager är en lämplig behandlingsmetod och vilka de optimala behandlingsrekommendationerna då skulle vara. Det handlar om rätt dos, administrationssätt, kombination av bakteriofager samt tidpunkt för behandling och behandlingstid. Bakteriofagterapi för reducering av Campylobacter hos slaktkyckling är ett ämne som kräver vidare forskning men som kan komma att vara möjligt i framtiden.

,

Campylobacter spp. is the most common bacteria to cause gastrointestinal infection in humans in Sweden and within the EU. An infection often leads to diarrhea, nausea, stomach pain, fever, and headache but it can also induce more serious conditions such as arthritis. Broiler is one of the most common sources of human campylobacteriosis and how we keep, slaughter and prepare them before consumption are important aspects for the spread of the infection from the chicken to humans. When Campylobacter infect a broiler flock it will spread rapidly within the flock, however, the infection is mostly asymptomatic which makes it hard to detect.

In 1989 campylobacteriosis became a notifiable disease. The number of cases in Sweden has increased in recent years and during 2017, 10608 cases were reported. This number is high even though a lot of cases never is reported to the authorities.

Bacteriophages are viruses that infect bacteria to replicate and these organisms are naturally occurring in the environment. Bacteriophages have been studied since the early 1900s´ but it is not until recently that scientists have started to investigate the potential of bacteriophages as a possibility to control foodborne pathogens.

The purpose of this study was to look into how bacteriophages function and if they can be used to reduce levels of Campylobacter spp. in broilers, and thereby also reduce the cases of human campylobacteriosis.

This study found that bacteriophage therapy might work as a method to reduce the levels of Campylobacter in broilers. It was also shown that bacteriophages potentially could be used to inactivate Campylobacter in biofilm in the broiler houses and in that way reduce the spread of the infection. One of the biggest risks with bacteriophage therapy was shown to be the possible development of phage resistant bacteria. However, studies show that it might be possible to control the resistance, but more research is required on this topic.

Four in vivo-studies are presented in this report and they show various strengths and weaknesses associated with phage therapy. A lot more research is needed to be able to tell if this is a suitable method to reduce Campylobacter in broiler chicken and if so, how we should treat the broilers. In this report, way of administration, suitable dosage, combinations of bacteriophages and time of treatment are discussed.

Treatment of broiler chicken with bacteriophages to reduce the levels of Campylobacter might be possible in the future, but it requires further research.

Main title:Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?
Authors:Thor, Ellen
Supervisor:Boqvist, Sofia
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Bakteriofager, Campylobacter, slaktkyckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10412
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10412
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2019 08:24
Metadata Last Modified:11 May 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics