Home About Browse Search
Svenska


Erkas, Malin and Werner, Linda, 2019. Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
941kB

Abstract

Pododermatit, trycksår under tassarna, är vanligt hos såväl sällskapskaniner som produktionskaniner. Många studier har gjorts på produktionskaniner, där riskfaktorer i form av underlag, ålder och ursprung har bekräftats. Resultaten från dessa studier kan emellertid inte appliceras på sällskapskaniner, eftersom deras levnadsförhållanden skiljer sig åt i flera avseenden. Studier gjorda på sällskapskaniner är få och det är oklart hur utbrett problemet är. Syftet med detta kandidatarbete var därför att undersöka förekomst av och riskfaktorer för pododermatit hos svenska sällskapskaniner.

Genom två enkätstudier undersöktes samvariationer mellan pododermatit och ras, kön, ålder, underlag, boyta och motionsnivå hos sällskapskaniner i Sverige. Svaren från den första enkäten inkluderade bilder av kaninernas tassar, vilka bedömdes av veterinär enligt en skala från 0 till 6, Pet Rabbit Pododermatitis Scoring System. I den andra enkäten fick kaninägarna gradera sina kaniners tassar enligt samma skala utifrån tecknade bilder. Enkäterna spreds via Facebook, veterinärkliniker och djuraffärer och genererade totalt 273 svar.

Bland kaninerna som bedömdes av veterinär ansågs 87 % ha någon form av pododermatit. Motsvarande siffra för kaninerna som bedömdes av ägare var 26 %. Samtliga rexkaniner som bedömdes av veterinär hade pododermatit. Detsamma gällde okastrerade honkaniner och kaniner som gick på mattor tjockare än 1 cm. Inga tydliga samvariationer noterades bland övriga undersökta faktorer. Resultaten indikerade att pododermatit är ett mycket vanligt, men för många okänt, problem. Antalet kaniner som inkluderades i studien var för litet för att slutsatser skulle kunna dras kring riskfaktorer, men resultaten kan användas som grund för vidare forskning.

,

Sore hocks or pododermatitis is common in both pet and farm rabbits. Previous articles have mainly been focusing on farm rabbits. They show that factors such as bedding, age and origin are predisposing factors. However, the results of these studies cannot be applied to pet rabbits, since their living conditions are markedly different. Few studies have addressed companion rabbits, and it remains unclear how common pododermatitis is in Sweden. Thus, this study aimed to investigate prevalence for and risk factors associated with pododermatitis in Swedish pet rabbits.

Information regarding pododermatitis, breed, sex, age, bedding, housing area and level of exercise were collected via two surveys. The first survey included pictures of the rabbits paws. They were graded from 0 to 6 by a veterinarian according to the Pet Rabbit Pododermatitis Scoring System. The other survey presented drawings of paws with different stages of pododermatitis to the owners, who decided which drawing was most similar to the paw. The surveys were distributed via Facebook, veterinary clinics and pet shops and generated 273 answers.

According to the veterinarian, 87 % of the pet rabbits had pododermatitis. Amongst the rabbits assessed by owners, 26 % were considered to have pododermatitis. All Rex rabbits were affected by pododermatitis according to the veterinarian. This also applied to all neutered females and rabbits living on carpets thicker than 1 cm. No significant covariance between pododermatitis and the factors investigated could be found. The results indicated that pododermatitis is a common but unknown problem. Too few rabbits were included in the study to allow conclusions about risk factors to be drawn. However, the results could be used in further studies on this subject.

Main title:Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner
Authors:Erkas, Malin and Werner, Linda
Supervisor:Rydén, Anneli and Johansson, Erika
Examiner:Nyman, Görel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Oryctolagus cuniculus, kanin, pododermatit, riskfaktor, ras, kön, ålder, underag, yta, motion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10550
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10550
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2019 13:20
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page