Home About Browse Search
Svenska


Helsing, Louise, 2019. Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
549kB

Abstract

Plant-based milks are an emerging market, often used as a substitute to bovine milk. The purpose for choosing a plant-based milk can be due to medical reasons such as milk-protein allergy and lactose intolerance. Lifestyle choices such as a thrive to-wards a vegan diet can be another factor. The aim with this literature study was to compare bovine milk with two common plant-based milk: soy milk and oat milk; as well as exploring future perspective for plant-based milk.
Plant-based milks are suspensions of disintegrated plant-materials in water which resemble the white opaque appearance of bovine milk. All the product processes in-clude some type of a heat treatment to ensure a safe product.
Now a days, the climate changes is one of the major topics discussed and the en-vironmental impact of our diet are of interest. The opinion is that the bovine milk gives rise to the highest greenhouse gas emission whilst oat stands for the lowest. However, when comparing greenhouse gas emission with the nutrient density of the products, bovine milk is superior to soy and oat. Many factors, such as protein content and quality, vitamins and minerals, are involved when comparing the nutritional as-pects of the product. But it could be concluded that they differ extensively regarding protein quality and content. Plant-based milks should not be used as a substitute for bovine milk without insight in these dissimilarities, but as a complement.

,

Växtbaserad mjölk är en växande marknad och används ofta som alternativ till komjölk. Anledningarna till att välja ett växtbaserat alternativ kan vara av medicinsk natur, så som allergi mot mjölkprotein eller laktosintolerans. Livsstilsfaktorer så som en vegetarisk eller en vegansk diet kan vara ytterligare en anledning till valet. Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra komjölk med två vanligt förekommande växtbaserade drycker: sojamjölk och havremjölk; samt att undersöka framtida möj-ligheter för växtbaserad mjölk.
Växtbaserad mjölk är en suspension av sönderdelade växter i vatten och efterliknar mjölks vita utseende. Alla tre produktionsprocesserna inkluderar olika värmebehand-ligar för att uppnå ett säkert livsmedel.
Ett ämne som fått stor betydelse i vår tid är klimatförändringarna och till följd av detta har miljöeffekterna av vår kost hamnat i fokus. Komjölk ger upphov till större utsläppet av växthusgaser jämfört med havremjölk men om man jämför utsläppen av växthusgaser med näringsinnehållet i produkterna, så är komjölk att föredra. Flertalet faktorer, så som proteininnehåll och proteinets kvalitet, vitaminer och mineraler, är involverade när man jämför produkternas näringsaspekter. Men man kan dra slutsat-sen att de skiljer sig avsevärt i proteininnehåll och proteinets kvalitet. Därför bör växtbaserad mjölk inte användas som ersättning för komjölk utan som ett komple-ment.

Main title:Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom
Authors:Helsing, Louise
Supervisor:Johansson, Monika
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2018:39
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:milk, bovine, plant-based drink, plant-based beverages, bovine milk, plant-based milk, environmental impact, nutritional value, production process
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15238
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15238
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:12 Dec 2019 09:30
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page