Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Claes, 2019. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
326kB

Abstract

Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det är att driva företag på landsbygden enligt dem själva, samt se hur deras bild av landsbygden ser ut och hur mycket påverkas de som privatperson och som företagare av att driva företag på landsbygden. Undersökning består av tre småförtagare som intervjuats om hur livet har förändrats sedan de startade sitt företag i Östhammar, hur kontakten ser ut med myndigheterna, hur deras relationer till platsen är och hur de identifierar sig med Östhammar. Utöver de tre intervjuerna har även en kommunaltjänsteman intervjuats för att få kommunens syn på företagsklimatet. Även kommunens tillväxtstrategi har använts för att kunna visa hur kommunen arbetar med företagande i Östhammar. En central fråga i uppsatsen har varit företagens kontakt med kommunen, länsstyrelsen och Regionen. Här visar undersökningen att kontakterna skiljer sig åt mellan de tre företagen och de har olika erfarenheter av kommunen och länsstyrelsen. Slutligen analyseras platsidentiteten och ”spelet” mellan att tala om Östhammar respektive Roslagen. Hur kommer det sig att man väljer att identifiera sig som Östhammarbo som privatperson medan man, när man säljer in sitt företag, anspelar på Roslagen. En fråga här har varit hur det som kallas platsidentitet påverkas av detta.

,

The rural municipality of Östhammar is located in the Roslagen archipelago and with its beautiful nature it is home to about 22000 inhabitants. It is therefore of interest to see how different entrepreneurs in the central town of Östhammar are working for an entrepreneurial rural development. The purpose of the thesis is to investigate how it is to run businesses in the countryside according to themselves, as well as seeing how their image of the countryside looks and how much are they affected as individuals and as entrepreneurs by running rural businesses. To investigate this, I interviewed three minor company owners, about how life has changed since they started their company in Östhammar, how the contact looks with the authorities and how their relations to the place are and how they identify themselves with Östhammar. In addition to the three interviews, a municipal official has been interviewed to understand the municipality's view of the business environment. The municipality's growth strategy has also been used to show how the municipality works with entrepreneurship in Östhammar. A central issue in the thesis has been the company's contact with the municipality and with the county Administrative Board. Here the survey shows that the contacts differ between the three companies and they have different experiences from the municipality and the county of Administrative Board. Finally, it analyzes the location identity and “the game” between talking about Östhammar and Roslagen. How is it that you choose to identify yourself as an Östhammarbo, while you sell in your company as a part of Roslagen? One question here has been what place identity is and how has it affected the company owners.

Main title:Den privata företagaren
Subtitle:en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun
Authors:Larsson, Claes
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:platsidentitet, entreprenörskap, handlingsutrymme, landsbygdsutveckling, Östhammar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10669
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10669
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 11:43
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics