Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Anna and Ejdertun, Viktor, 2019. Revision inom mjölkproduktion : avvikelser i bedömningar av mjölkproduktionen och betydelsen av uppföljning. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arbetet är baserat på Skånemejeriers Gårdsrevisioner från 2015 - 2018 genom rådgivningstjänsten Fråga kon. Arbetet fokuserades på punkterna; djuromsorg, stall- och närmiljö samt livsmedelssäkerhet och juverhälsa. Dessa punkter gav utformningen för indelning av resultatet.
Utifrån materialet har det framkommit i arbetet ett resultat med antalet avvikelser som är åtgärdade. Avvikelserna grundar sig på ett protokoll där punkten som kontrolleras antingen är godkänd, icke godkänd eller inte relevant. Protokollet har sin grund från miljöhusesynen och tvärvillkoren för lantbruk. Detta resultat gav att avvikelserna är åtgärdade till 94 %. Utöver detta resultat har kategorin för avvikelsen inom renhållning visat sig vara den med vanligast avvikande rapporteringar.
En slutsats ur arbetet är att revisioner av kvalitetsprogram har betydelse för djuromsorg, stall- och närmiljö och livsmedelsäkerheten då avvikelser i mycket stor utsträckning åtgärdas. Kvalitetsprogram och revisioner samt uppföljningar av dessa kan ses som ett integrerat sätt att värna om mjölkproduktionens anseende både internt och mot det omgivande samhället.

,

This work is based on Skånemejerier´s farm audits from 2015 - 2018 through the consultancy service Fråga kon. The work was focused on; animal welfare, stabling and near environment, as well as food safety and udder health. These areas provided the outline for presenting the results.
The data collected are the deviations from the standards in audits and with the fixed deviations. The deviations are based on standards in a protocol where the subject is checked and either approved, not approved or not being relevant. The protocol is based on the environmental inspection and cross-compliance standards for agriculture. The overall results found that the deviations were corrected to 94%. Cleaning was the most common category for deviations.
One conclusion is that audits of quality programs have an impact on animal welfare, stables, the near environment and food safety when deviations are to a large extent corrected. Quality programs and audits and follow-ups of these can be seen as an integrated way of protecting the reputation of milk production both internally and towards the surrounding community.

Main title:Revision inom mjölkproduktion
Subtitle:avvikelser i bedömningar av mjölkproduktionen och betydelsen av uppföljning
Authors:Petersson, Anna and Ejdertun, Viktor
Supervisor:Herlin, Anders Henrik
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Fråga kon, kosignaler, mjölkkor, miljöhusesyn, Skånemejerier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15292
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2020 09:01
Metadata Last Modified:24 Jan 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics