Home About Browse Search
Svenska


Aune, Lovisa, 2019. Katters användning av burutrymme. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
785kB

Abstract

Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. I dessa miljöer kan möjligheterna att utföra viktiga artspecifika beteenden såsom att jaga efter föda, klösa, klättra och gömma sig vara begränsade vilket kan påverka kattens välfärd negativt. För att förbättra välfärden för burhållna katter är det viktigt med ökad kunskap om katters beteenden vid burhållning samt vilka faktorer som påverkar utnyttjandet av tillgänglig yta.

Syftet med studien var att genom observationer av burhållna katter på ett katthem undersöka hur katter fördelar sin tid i olika delar av sina burar och om det finns faktorer som verkar påverka utnyttjandet av burutrymmet.

I studien observerades katter under förmiddag och eftermiddag. Katternas fördelning av tid i burdel 1 och 2 (burens bakre del) samt 3 och 4 (burens främre del) noterades. Skillnaden mellan observationspassen utgjordes av utfodring under förmiddagen (burdel 4) samt närvaro av främmande människor under eftermiddagen.

Det fanns en signifikant skillnad mellan vilka delar katterna föredrog att befinna sig i. Mest tid spenderades i burdel 2, följt av del 3, del 4 och slutligen del 1. Att katterna vistades mest i burdel 2 kan bero på att det i den här delen fanns ett gömsle och att katterna hade behov av att dra sig undan, exempelvis på grund utav stress. En signifikant skillnad sågs även mellan tiden som katterna vistades i burdel 4 under förmiddagen och eftermiddagen. Katterna spenderade mer tid i burdel 4 under förmiddagen. Skillnaden i tid skulle kunna bero på att katterna under förmiddagen fick mat i den här burdelen.

Stress är något som kan påverka var katterna väljer att befinna sig i buren. Faktorer som kan ha upplevts som stressande för katterna i studien är bland annat främmande människor under eftermiddagens besökspass, vokaliserande hundar och katter samt doft- och synintryck från andra katter. Olika strategier för att hantera stress kan ge uttryck i olika beteenden som påverkar var katten placerar sig i buren. En katt som hanterar stress aktivt, exempelvis genom att försöka ta sig ifrån situationen, gör detta i burens främre del (del 3 och 4). En katt med en passiv hantering, såsom att gömma sig, befinner sig i burens bakre del (del 1 och 2) där ett gömsle fanns.

I studien sågs även tendenser till att vistelsetiden på katthemmet påverkade val av placering i buren. De katter som hade befunnit sig kortast tid på katthemmet höll sig i bakre delen av buren där möjligheten att gömma sig fanns. Att gömma sig är en viktig strategi för att hantera stress hos katter. Dessa katter hade troligen inte överkommit den initiala period när katter visats uppleva mest stress vid ankomst till en ny miljö.

Slutligen är ett gömsle en oumbärlig del av burens inredning och bör alltid finnas tillgängligt vid burhållning av katt. Då katter använder olika strategier för att hantera stress bör burarna inredas individuellt. Likaså bör burinredningen anpassas utefter individernas rådande stressnivåer då dessa förändras över tid.

,

The cat is one of the most popular companion animals in many countries throughout the world. Today many cats are kept in confinement such as strictly indoor pets or housed in cages in animal shelters, veterinary practices or in laboratories. Being confined to a limited area negatively affects the cats’ possibility to perform species-specific behaviour such as hunting, scratching, climbing or hiding. Consequently, this may negatively affect the welfare of the cat. To minimize the negative impact of caging of cats it is of importance to improve our knowledge of cat behaviour when housed in cages as well as determine the factors influencing cats’ use of space.

The aim of this study was to examine how cats allocate their time in a cage when housed in an animal shelter, and if there are factors that seem to affect the cats’ use of space.

In this study cats were observed during morning and afternoon as to their allocation of time in part 1 and 2 (front) as well as part 3 and 4 (back) of the cage. During morning cats were fed (in part 4) and during afternoon unfamiliar humans visited the shelter.

There was a significant difference between how cats spent their time in different parts of their cages. A greater amount of time was spent in part 2, followed by part 3, part 4 and finally part 1. A hiding box was situated in part 2 which may be an explanation as to why the cats spent more time in this part of the cage. They may have experienced a need to withdraw from stressors to part 2. Cats also spent a significant greater percentage of time in part 4 during morning than during afternoon. Food was presented in this part of the cage which may have affected the cats’ positions in favour of part 4 of the cage. Stress is a factor that affects how cats allocate their time in a cage. In this study potential stressors included unfamiliar humans, vocalizing dogs and cats as well as olfactory and visual perception of other cats. Cats cope with stress in mainly two ways, active or passive coping. A cat with an active coping style may spend time in the front part of the cage while a cat with a passive coping style often withdraw to the back of the cage.

There was a tendency towards a correlation between length of stay at the shelter and location in the cage. Cats who had stayed the shortest time at the shelter spent time exclusively in the back of the cage. This was seen during both morning and afternoon sessions. Consequently, it was likely caused by stress as they had not yet adapted to their new environment. These cats had not gone through the initial period where cats are known to experience the highest levels of stress after entering a new environment.

In conclusion, a hiding box is indispensable for cats and should always be available when cats are kept in confinement. Cages should be furnished individually as cats adopt different coping strategies in response to stress and thus have different needs. As cats adapt to new environments over time it may also be indicated to alter the furnishings in regard to the individual’s level of stress.

Main title:Katters användning av burutrymme
Authors:Aune, Lovisa
Supervisor:Hirsch, Elin
Examiner:Rehn, Therese
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:burhållning, katt, katthem, burutnyttjande, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 09:55
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:55

Repository Staff Only: item control page