Home About Browse Search
Svenska


Orefelt, Fredrika, 2019. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

I arbetet som landskapsarkitekt finns det både stora möjligheter och utmaningar då man arbetar med att förvalta de miljöer som tidigare generationer skapat och samtidigt skapa nya, hållbara och rekreativa miljöer som ska kunna nyttjas av oss som lever nu och av många generationer framöver. En utmaning med förvaltningen av det gröna kulturarvet ligger i att kunna bevara men samtidigt utveckla och anpassa kulturmiljön till samhällets rådande behov av funktionalitet och tillgänglighet.

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur en upprustning av en park med kulturhistoriska värden kan genomföras där både historiska värden och dagens behov av en mångfunktionell och tillgänglig kvarterspark tas tillvara. I detta arbete presenteras ett förslag på upprustning av kvartersparken Kristinehovsparken som ligger på Södermalm i Stockholm.

Parken är sliten och Södermalms stadsdelsförvaltning planerar för en upprustning. Planerad förtätning i närområdet kommer generera ett ökat behov av en välfungerande kvarterspark. I parken ligger en malmgård från 1790-talet och till malmgården hörde tidigare en stor trädgård som idag till största delen är bebyggd.

Arbetets litteratur- och kartstudier redovisar information om malmgårdar, om Kristinehovsparkens historia och hur parken har utvecklats fram till idag. Därefter presenteras en inventering och en analys av parken med avseende på sociala och ekologiska aspekter samt en kulturhistorisk bedömning av parkens kulturhistoriska värden. En intervjustudie presenteras där Södermalms stadsdelsförvaltning samt Kristinehovs Malmgård ekonomisk förening intervjuats med avseende på deras tankar kring utvecklingen av parken, dess funktioner, historia och framtid. Slutligen presenteras en illustrationsplan som visar förslag till en platsspecifik gestaltning av parken.

,

There are both great opportunities and challenges when working as a landscape architect; we need to take care of the environments that previous generations have created and at the same time create new, sustainable and recreational environments that can be used by people living now and by many generations to come. One challenge with the management of the green cultural heritage lies in being able to preserve but at the same time develop and adapt the cultural environment to the society's need for functionality and accessibility.

The thesis aims to investigate how a renovation of a park with cultural historical values can be carried out where both historical values and today's need for a multifunctional and accessible neighborhood park are applied. A design proposal is presented for a renovation of the neighborhood park Kristinehovsparken located at Södermalm in Stockholm.

The park is in a fairly poor condition and Södermalm’s district administration plans for a renovation of the park. Planned densification in the surrounding area will also increase the need for a well-functioning neighborhood park. In the park, there is an old farm (malmgård) from the 1790s. When the farm was built, there was a large garden that belonged to the farm. Throughout history, the buildings around the old farm have become denser and only a small part of the original garden remains.

The literature and map studies presents information about old farms (malmgårdar) and for the park's history and development until today. Thereafter, an inventory and an analysis of the park is presented. The analysis consists of a swot-analysis and a cultural-historical assessment of the park's cultural-historical values. An interview study is presented where Södermalm's district administration and Kristinehov's Malmgård Economic Association were interviewed regarding their thoughts on the development of the park, its functions, history and future. Finally, a design proposal of Kristinehovsparken is presented with an illustration plan.

Main title:Trädgårdsparken
Subtitle:Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad
Authors:Orefelt, Fredrika
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Rabenius, Gudrun and Berg, Per
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kristinehovsparken, Graniten, kulturarv, kulturmiljö, parkupprustning, historiska parker, 1700-tal, kvarterspark, rekreation, Kristinehovs malmgård, kulturhistorisk miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11030
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 06:31
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics