Home About Browse Search
Svenska


Ransmark, Lena and Zackrisson, Jenny, 2019. Studenternas park i Uppsala : ett gestaltningsförslag för Rackarbergets nya park. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Att vara student innebär ofta att bo på en mycket begränsad yta, och att dela kök och badrum med andra studenter. Att ha en begränsad yta inomhus kan göra att grönytor nära hemmet blir viktigare. Uppsala är en av Sveriges studenttätaste städer och för ett av stadens största studentområden, Studentstaden och Rackarberget, finns en ny detaljplan som innebär en förtätning av området. Samtidigt som området ska förtätas görs det plats för en ny park i områdets mitt. Syftet med arbetet är att gestalta ett förslag till en park i ett studentbostadsområde där de närboende får vara delaktiga i processen och där den ursprungliga gestaltningen för området kan användas som inspiration. Med arbetet vill vi också lyfta studenters preferenser om sin närliggande utomhusmiljö, då detta är ett relativt outforskat område. Arbetets syfte uppfylls genom platsanalyser efter bland annat Jan Gehl och Kevin Lynchs metoder, en boendeundersökning i form av en enkät som skickades ut till samtliga studenter boende i området och en analys av områdets ursprungliga gestaltning. Analyserna resulterade i en ny gestaltning för områdets nya park anpassat efter de tre aspekterna. Gestaltningsförslaget innehåller en grönskande park med plats både för att umgås i större grupper och plats för studiero och avskildhet, båda starka önskemål från studenterna. Arbetet avser slutligen att ge landskapsarkitekter en bild av vad studenter kan ha för preferenser om sin utemiljö, med Rackarberget och Studentstaden som referens.

,

Being a student often means living on a very limited area, where you can share both kitchen and bathroom with other students. Having a limited indoor space can make green areas near the home even more important. Uppsala is one of Sweden's most student dense cities, and for one of the city's largest student areas, Studentstaden and Rackarberget, there is a new detailed development plan that involves a densification of the area. At the same time as it suggests a densification of the area, it also suggests space for a new park in the middle of the area. The purpose of this master thesis is to design a proposal for a park in a student residence area, where the people living nearby are part of the process and where the original design of the park can be used as an inspiration. With the thesis we also want to raise students' preferences about their nearby outdoor environment, since this is a relatively unexplored field. The purpose of the work is fulfilled by site analyzes, including Jan Gehl and Kevin Lynch's methods, a residential survey that was sent to all students living in the area and an analysis of the area's original design. The three analyzes resulted in a new design proposal for the area's new park, adapted to the three aspects. The proposal contains a lush park with space both for socializing in larger groups and place for studies and privacy, both strong wishes from the resident students. Finally, the work aims to provide landscape architects with a picture of which preferences students can have about their outdoor environment, with Rackarberget and Studentstaden as a reference.

Main title:Studenternas park i Uppsala
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Rackarbergets nya park
Authors:Ransmark, Lena and Zackrisson, Jenny
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Ahrland, Åsa and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:student, park, medborgardialog, landskapsarkitektur, Rackarberget, Studentstaden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10658
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10658
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2019 08:09
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics