Home About Browse Search
Svenska


Klemets, Ida Sofia, 2019. Inavelsdepression hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
503kB

Abstract

Att inavel kan ha en negativ inverkan på ett flertal egenskaper, däribland prestation och reproduktion, hos flera djurslag är välkänt. I vissa hästraser har inavelsdepression kunnat påvisas, men både inavelsgrad och påverkad egenskap har skiljt sig åt raserna emellan. Många tidigare studier har endast analyserat en ras och egenskap åt gången. Syftet med det här arbetet var därför att sammanställa exempel på hur inavelsdepressionen kan yttra sig hos hästar. Studier har pekat på att inavelsdepression orsakat högre incidens av kvarbliven efterbörd hos frieserhästar, högre andel kastningar i tidig dräktighet hos norska kallblodstravare samt haft negativ inverkan på spermakvaliteten hos shetlands- och sorraiaponnyer. Bland norska kallblodstravare kunde även negativ inverkan på prestationsförmåga bevisas, och likaså för australiensiska fullblod. Hos raserna haflinger och arabiskt fullblod påverkades mankhöjd samt bröstomfång negativt av högre inavelsgrad, och bland lipizzanerhästar påvisades det orsaka längre bakkotor. Problemen inträffade vid olika inavelsgrad, både vid lägre och högre grad än den generellt rekommenderade gränsen på 6,25%. Det var dock tydligt att risken att drabbas av inavelsdepression steg vid högre inavelsgrad. I avelsarbetet för drabbade raser borde fokus läggas på flera egenskaper samt på att minska inavelsökningen.

,

That inbreeding can have negative effects on several traits, such as performance and reproduction, is well-known for several animal species. In certain horse breeds, inbreeding depression has been shown, but both inbreeding level and affected traits have differed between breeds. In most studies, only a single breed and trait has been analyzed. The aim of the present study was therefore to compile examples of how the inbreeding depression manifests in various horse breeds. Previous studies have shown that inbreeding depression has caused a higher incidence of retained placenta in the Friesian breed, a higher incidence rate of abortions in early gestation in Norwegian cold-blooded trotters and has also had a negative effect on semen quality in Shetland and Sorraia ponies. Amongst the Norwegian cold-blooded trotters and Australian thoroughbreds, inbreeding proved to affect racing performance negatively. In Haflinger and Arabian Thoroughbred horses height at withers as well as chest circumference was negatively affected by higher inbreeding levels. Among Lipizzan horses it was shown to cause longer pasterns on the hind limbs. The issues occurred at various levels of inbreeding, both above and below the recommended level of 6.25%. However, it was clear that inbreeding depression was more likely to arise at higher levels of inbreeding. In affected breeds, breeding programs should focus on several traits and on decreasing the inbreeding rate.

Main title:Inavelsdepression hos häst
Authors:Klemets, Ida Sofia
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:inavel, inavelsdepression, häst, prestationsförmåga, spermakvalitet, kvarbliven efterbörd, fertilitet, exteriör
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10616
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10616
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2019 13:24
Metadata Last Modified:03 Jul 2019 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics