Home About Browse Search
Svenska


Arnesson Ceder, Lina, 2019. Skogshistoria kommer upp till ytan : en akvatisk inventering efter samiskt påverkad död ved i tjärnar kring Mattaur-älven. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

I tusentals år har samer levt i norra Fennoskandia och brukat skogen för att värma upp kåtor och låta renar beta av laven som växer på träden och marken. Man har även använt tallens, (Pinus sylvestris L), innerbark som kolhydratkälla och förvaring. Dessa så kallade barktäkter lämnar karakteristiska spår i träden. I tidigare studier har man med 14C-analys daterat en 2 800 år gammal barktäkt och med dendrokronologisk teknik daterat en till år 1480 f. Kr. En hittills outforskad miljö är den akvatiska. Den här studien baseras på datamaterial från gammal död ved insamlad genom dykning i sex olika tjärnar norr om Arjeplog i Norrbottens län. Den samiska närvaron i området är sedan tidigare väldokumenterad i ett flertal studier. Bland de 66 vedprov som togs har fem barktäkter identifierades. Två prov med barktäkter analyserades med 14C- metoden och daterades till år 1440 och 1640. Ett träd med barktäkt daterades med dendrokronologisk teknik att ha dött år 690. Det äldsta analyserade trädet dog år 659 och medelåldern för träddöden i tjärnarna är mellan år 1415 och 1909. Studien visar på stor potential att hitta äldre barktäkter i den akvatiska miljön än de vi idag finner på land. Insamling av vedmaterial i tjärnar mycket komplex är utmanande ur många aspekter. Den optimala tjärnen bör vara klar och grund med synlig död ved. Dessutom ska tjärnen vara omgiven av befintliga barktäkter eller sedan tidigare registrerade barktäkter i tjärnarnas omgivande skog.

,

For thousands of years the Sami people have lived in Fennoscandia and used trees in the forest for heat huts and let the reindeer eat lichens from trees and ground. The Sami people have also used the inner bark of scots pine, (Pinus sylvestris L.) as a source and for storage. These so called bark peelings leaves characteristic scars on the stem of the pine trees. Earlier studies date bark-peels to 2 800 years BP with 14C- analysis. With dendrochronological analysis one bark peel is dated to AD 1480. A so far unexplored environment is the aquatic. This study is based on data from old dead wood collected by diving into six different ponds and north of Arjeplog, Norrbotten County. The presence of the Sami people in the area has been archaeologically well documented. Out of 66 samples from the ponds, five different bark peelings were identified. Two samples with bark-peelings where dated with 14C- analysis and where dated to AD 1440 and 1640. One tree with a bark peel was dated to having died in AD 690 with dendrochronology. The oldest analyzes tree died AD 659 and the mean age of trees in the ponds was AD 1415-1909. This study shows great potential to find old bark peelings within the aquatic environment. Collection of wood material in ponds is very complex and is challenging from many aspects. The optimal tar should be clear and ground with visible dead wood. In addition, they should be surrounded by existing bark pits or previously registered bark pits in the surrounding forest of ponds.

Main title:Skogshistoria kommer upp till ytan
Subtitle:en akvatisk inventering efter samiskt påverkad död ved i tjärnar kring Mattaur-älven
Authors:Arnesson Ceder, Lina
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Jäderlund, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2019:1
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogshistoria, barktäkter, samer, subfossil, tall, tjärn, Forest history, bark peel, sami, subfossil, pine tree, pond
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10957
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10957
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 06:01
Metadata Last Modified:01 Oct 2019 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics