Home About Browse Search
Svenska


Vesterberg, Viktor, 2019. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fisket har fram tills nyligen varit en viktig näring på Österlen och området är fortfarande präglat av en kustbygdsidentitet som det kustnära fisket varit delaktigt i att konstruera. Österlen är idag välkänt för sina många restauranger med gastronomiskt anseende vilka ofta har ett stort fokus på lokalproducerade råvaror. Dock ges fisken inte i lika hög grad som andra lokalproducerade råvaror en tydlig lokal platsanknytning inom den Österlenska gastronomin. Genom intervjuer med fiskare, krögare och konsumenter på Österlen visas vilken roll olika aktörer tillskriver det kustnära fisket för konstruktionen av Österlen som en gastronomisk plats, samt hur de mer- och nervärden som tillskrivs den fisk som det kustnära fisket landar på Österlen påverkar det kustnära fisket och fiskens möjligheter att vara delaktiga i konstruktionen av Österlen som en gastronomisk plats. Uppsatsen belyser också att relationer är viktiga i konstruktionen av såväl platsidentiteter som platskänsla på Österlen, och att relationer även är viktiga för att forma Österlens gastronomiska identitet. I de fall det kustnära fisket och den lokalt landade fisken är inbegripna i relationer med den österlenska gastronomin bidrar det kustnära fisket till konstruktionen av Österlen som en gastronomisk plats.

,

Until recently fishing has been an important industry in south-east Skåne in the area known as Österlen. The area is still characterized by a coastal identity that inshore fisheries have been involved in constructing. Today Österlen has a reputation as an area with many restaurants of high gastronomic standard; restaurants that often use local produce to a large extent. However, fish is not given a place attachment within the gastronomy of Österlen in the same extent as other local produce. Through interviews with fishermen, restaurateurs and consumers in Österlen it is shown what role the inshore fisheries are attributed in the construction of Österlen as a gastronomic place. It is also shown how positive and negative attributes associated with the fish that is landed in Österlen affects the possibilities of the inshore fisheries to be involved in the construction of Österlen as a gastronomic place. This paper also shows that relations are important in the construction of place identities and sense of place in Österlen and that relations also are important for the construction of Österlen as a gastronomic place. When the local inshore fisheries and the fish that they land are involved in relations with the local gastronomy the inshore fisheries are part in constructing Österlen as a gastronomic place.

Main title:Havet hör bygden till
Subtitle:kustnära fiske och gastronomi på Österlen
Authors:Vesterberg, Viktor
Supervisor:Sandström, Emil
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kustnära fiske, sense of place, place identity, gastronomi, meroir
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10263
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries production
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2019 11:26
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics