Home About Browse Search
Svenska


Gothenby, Isabelle and Gissler, Jacqueline, 2019. Ledarskap inom hästnäringen : skillnader och likheter i olika typer av verksamheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
171kB

Abstract

This study analyze leadership within equestrian sports and the leader’s own reflections regarding their role as a leader. Differences and similarities in different types of organizations are also taken in consideration. The fact that it is not known today how the leaders look at their leadership is an important factor and purpose for this study. This is because the leadership role today becomes more and more complex and needs to be highlighted and visualized as today’s generation becomes more and more demanding. This study discusses how leaders in the equine industry perceive at their leadership role. It also observes the impact of the differences and similarities regarding leadership in different types of organizations.

Eight equestrian leaders, all of them active in different types of organizations, took part in this study. Four of them working in riding schools and four of them are leaders in private-run businesses. The method used was semi structured interviews by phone. The interviews was recorded and transcribed in order to be processed, analyzed and compared.

The result clearly shows that the leaders see their role as important. They consider they are responsible for running well functioning organizations, with employees given own responsibility along the lines of competence. Communication is one of the most important tools for good leadership. A situational leadership is emphasized regarding the target group and situation. All leaders have similar view on how to manage conflicts. When interpreting the interviews, the result showed that they all primarily use communication as a method to solve conflicts. Everyone also has a strong desire to develop their leadership and considers it as important to do so. This study presents differences in the responder’s leadership education. Leaders in riding schools have more education compared to leaders in the private sector.

,

Denna studie undersöker hur ledare inom ridsporten reflekterar kring sitt ledarskap samt vilka eventuella likheter och skillnader som finns i ledarskapet inom hästnäringens olika verksamheter. Hur och i vilken grad ledare inom hästnäringen reflekterar kring sitt ledarskap är idag inte känt. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur ledarna inom de olika verksamheterna ser på sitt ledarskap. Bakgrunden till detta är att ledarrollen idag blir mer och mer komplex och behöver nyanseras i takt med att dagens generation blir mer och mer ifrågasättande kring ledarskap. I arbetet diskuteras hur ledare inom ridsportens ser på sin ledarroll och om det finns några likheter och skillnader i ledarskap inom olika typer av verksamheter.

Studien genomfördes genom att intervjua åtta olika ledare inom hästnäringen som alla arbetar i ledarfunktioner i olika typer av verksamheter. Fyra ledare arbetar på ridskola och fyra stycken i privatdrivna verksamheter. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod, en kvalitativ intervjumetod som sätter intervjupersonernas åsikter i fokus. Dessa har genomförts på telefon, spelats in och transkriberats för att kunna bearbetas.

Resultatet visar att alla ledare inom ridsporten ser sin ledarroll som viktig. De anser att dem är ansvariga för att driva välfungerade verksamheter där alla medarbetare får ta stor plats och ansvar utifrån kompetens. Ett viktigt verktyg för att vara en god ledare anses vara kommunikation. Ledarna använder sig av en situationsanpassad ledastil efter målgrupp och situation. En likhet mellan respondenterna är synen på konflikthantering. Samtliga har en stark önskan att utveckla sitt ledarskap och anser det viktigt att göra det. Studien visar att ledare på ridskolor har mer utbildning inom ledarskap jämfört med ledare inom privata verksamheter.

Main title:Ledarskap inom hästnäringen
Subtitle:skillnader och likheter i olika typer av verksamheter
Authors:Gothenby, Isabelle and Gissler, Jacqueline
Supervisor:Waerner, Therese
Examiner:Thorell, Gabriella
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K99
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:ledarskap, hästnäring, ridsport, ridskola
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10917
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10917
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2019 07:31
Metadata Last Modified:29 May 2020 12:27

Repository Staff Only: item control page